Aktuality

25.1.2018

V lednu 2018 byl opětovně proveden v naší společnosti SAI ATIS s.r.o. recertifikační audit dle normy ISO 9001:2016. Audit byl proveden pracovníky firmy QESCERT a naše společnost vyhověla všem požadavkům auditu a s úspěchem tedy absolvovala tuto fázi recertifikace a obhájila Certifikát ISO 9001:2016 pro oblast Inženýring, dodávky a montáž v oblasti tepelných izolací a technické akustiky, který je platný do listopadu 2019.
Vedení společnosti děkuje všem spolupracovníkům, s jejichž pomocí byla recertifikace úspěšně dokončena.

3.1.2017

V listopadu 2016 byl opětovně proveden v naší společnosti SAI ATIS s.r.o. recertifikační audit dle normy ISO 9001:2008. Audit byl proveden pracovníky firmy QESCERT a naše společnost vyhověla všem požadavkům auditu a s úspěchem tedy absolvovala tuto fázi recertifikace a obhájila Certifikát ISO 9001:2008 pro oblast Inženýring, dodávky a montáž v oblasti tepelných izolací a technické akustiky, který je platný následující 2 roky.
Vedení společnosti děkuje všem spolupracovníkům, s jejichž pomocí byla recertifikace úspěšně dokončena.
Certifikát (pdf)

17.5.2016

Skupina SAI získala zakázku na dodávku filtračních jednotek a tlumičů hluku pro důl na těžbu zlata v Mali, projekt FEKOLA. SAI ATIS se bude podílet na této zakázce dodávkou pulsních filtračních jednotek a tlumičů hluku pro systém sání dieselových agregátů. Celkem se jedná o dodávku 7 shodných sad. Výroba bude probíhat ve druhé polovině roku 2016. Dodávky na stavbu jsou plánovány v listopadu 2016.

4.11.2015

IMG_7455

Skupina SAI právě dokončuje realizaci akustických opatření pro belgického zákazníka Electrabel. Dodávka je určena do průmyslového areálu v Antverpách/Belgie. SAI ATIS se podílí na této zakázce dodávkou tlumiče hluku pro systém sání plynové turbíny. Tlumič je tvořen sadou 36 kusů speciálních tlumících elementů, které se vyznačují malým průřezem a značnou délkou. Součástí dodávky bylo také akustické garanční měření účinnosti tlumiče, které bylo provedeno akustickými specialisty z naší francouzské mateřské společnosti ve výrobním areálu v České Republice.
V těchto dnech se dokončují montážní práce a následně se celé zařízení předá do užívání konečnému zákazníkovi Electrabel.

11.8.2015

Společnost SAI ATIS s.r.o. získala v srpnu 2015 Certifikát Prověřené společnosti, který je přiznán firmám, které nemají žádné negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Certifikát je udělen za etiku v oblasti podnikání a zodpovědný přístup k závazkům svých zákazníků a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií.
Certifikát (pdf)

13.1.2014

V listopadu 2013 byl proveden v naší společnosti SAI ATIS s.r.o. recertifikační audit dle normy ISO 9001:2008. Audit byl proveden pracovníky firmy URS a naše společnost vyhověla všem požadavkům auditu a s úspěchem tedy absolvovala tuto fázi recertifikace a obhájila Certifikát ISO 9001:2008 pro oblast Inženýring, dodávky a montáž v oblasti tepelných izolací a technické akustiky, který je platný následující 3 roky.
Děkujeme všem spolupracovníkům společnosti, s jejichž pomocí byla recertifikace úspěšně dokončena.
Certifikát (pdf)

7.3.2013

Top Rating
Naše společnost SAI ATIS získala mezinárodně uznávané hodnocení Top Rating, udělované společností Dun & Bradstreet. Toto ocenění zvyšuje prestiž naší firmy na podnikatelském trhu nejen v České a Slovenské republice. Dále oceňuje naší stabilitu, solventnost a důvěryhodnost a je vydáno doporučení, že obchod s naší společností je na minimální úrovni rizika.
Firma SAI ATIS se zařadila do elitní skupiny českých a slovenských firem. Toto ocenění může získat pouze 2 % těch nejkvalitnějších firem, které splňují přísná kritéria, a které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnocení „1“, a to po dobu minimálně 12 měsíců.
Známka Top Rating je zárukou pro naše obchodní partnery o naší finanční stabilitě, spolehlivosti a důvěryhodnosti.
Více informací je možno nalézt na Toprating.cz.

9.5.2012

Skupina SAI právě dokončuje realizaci akustických opatření pro kompresorovou stanici Bierwang v Německu.
SAI ATIS se podílí na této zakázce dodávkou tlumičů hluku pro systém sání turbokompresoru a systém odvětrání akustického krytu.
V těchto dnech se dokončují poslední montážní práce a následně se celé zařízení předá do užívání konečnému zákazníkovi E.ON Ruhrgas AG.

22.7.2011

Také v roce 2011 se zúčastnila skupina SAI – Société d´Acoustique Industrielle výstavního veletrhu POWER-GEN Europe, zaměřeného na sektor energetiky, energie a průmyslu.
Veletrh se konal ve dnech 6 až 8 června 2011 na výstavišti v italském Milánu a skupina SAI byla opět zastoupena vlastním stánkem mezi mnoha předními vystavovateli z celého světa z oblasti energetiky a průmyslu.
V tomto roce byl zaznamenán zvýšený zájem jak ze strany vystavovatelů tak ze strany návštěvníků.
Součásti veletrhu byl tradičně odborný program s mnoha přednáškami a konferencemi za účasti předních světových odborníků.
Příští veletrh POWER-GEN Europe v roce 2012 se bude konat v Kolíně nad Rýnem a Skupina SAI bude samozřejmě přítomna mezi vystavovateli.

9.5.2011

Skupina SAI získala zakázku na dodávku akustických opatření pro kompresorovou stanici Bierwang v Německu.
SAI ATIS se bude podílet na této zakázce dodávkou tlumičů hluku pro systém sání turbokompresoru a systém odvětrání akustického krytu. Výroba bude probíhat během roku 2011. Dodávky na stavbu a montáž jsou plánovány na jaře 2012.

 

13.1.2011

V prosinci 2010 byl proveden ve společnosti SAI ATIS s.r.o. recertifikační audit dle normy ISO 9001:2008. Audit byl proveden pracovníky firmy URS a naše společnost vyhověla všem požadavkům auditu a s úspěchem tedy absolvovala tuto fázi recertifikace a obhájila Certifikát ISO 9001:2008 pro oblast Inženýring, dodávky a montáž v oblasti tepelných izolací a technické akustiky, který je platný následující 3 roky.
Poděkování patří všem spolupracovníkům společnosti, s jejichž pomocí byla recertifikace úspěšně dokončena.
Certifikát (pdf)

20.6.2010

Také v letošním roce se zúčastnila skupina SAI – Société d´Acoustique Industrielle výstavního veletrhu POWER-GEN Europe, zaměřeného na sektor energetiky, energie a průmysl.
Veletrh se konal ve dnech 8 až 10 června 2010 na výstavišti v Amsterdamu a SAI bylo zastoupeno vlastním stánkem mezi mnoha předními vystavovateli z celého světa z oblasti energetiky. Za skupinu SAI byli přítomni po dobu výstavy zástupci ze všech dceřiných a partnerských společností z Francie, Německa, Číny, Iránu, Saudské Arábie, Maroka a České republiky. Součásti veletrhu byl také odborný program s mnoha přednáškami a konferencemi za účasti předních světových odborníků.
Skupina SAI bude vystavovat také na veletrhu POWER-GEN Europe 2011, který se bude konat v Miláně.
Seznam vystavovatelů (pdf)