Akustické průmyslové panely

Spadá druh vaší výrobní či jiné činnosti mezi kategorie, které vyžadují omezení šíření zvuku? Akustické kryty, zábrany nebo panely mohou v mnohém zmírnit úroveň hluku i jeho dopady. Doslova na míru uzpůsobené řešení nevyžaduje zásadně vysokou investici ani nezkomplikuje technické provedení. Panely svou variabilitou navíc nijak neomezí bezpečný pohyb či obsluhu zařízení.

Výhoda vysoké variability

Akustické průmyslové panely představují ve své podstatě skládací systém, který je možný upravit na míru jakémukoliv prostoru. Výhodou panelů je volnost v jejich umístění. Uzpůsobení dovoluje zasadit panely podle dispozic prostoru s minimální prostorovou náročností. Ocelový rám vyplněný kombinovaným materiálem může mít podobu stěny. Panel může vytvořit předěl jako příčka mezi zdrojem hluku a dalším prostorem, může se však instalovat i do podhledu prostoru. Panely je možné skládat i do tvaru boxu nebo částečně uzavřeného boxu, vždy přesně podle požadovaného účelu.

Jednoduchá instalace

Snadná instalace nevyžaduje omezení výroby v průběhu realizace. Tvar, velikost plochy i její kotvení umožňuje plnou obslužnost v okolí i bezpečný pohyb. Panely jsou dostatečně pevné proti mechanickému poškození, mohou být upraveny i pro prostředí zatížené vysokou vzdušnou vlhkostí, teplotami nebo prachem.

Akustické panely kombinují několik materiálů a tím zvyšují absorpci hluku, současně mohou zajistit i vyšší tepelnou izolaci. Nejčastěji používaná varianta kombinuje děrovanou ocel uloženou ve venkovních vrstvách a plněním měkkými textilními tkanými i netkanými materiály, využít je možné i různé polymery.

Řešení na míru

Panel může odhlučnit provoz klimatizace a tepelných čerpadel, může však vytvářet i rozsáhlou zábranu hluku od průmyslových strojů, motorů nebo výfuků. Panely mohou být upraveny ve všech parametrech a to nejen ve velikosti, možné je upravit panely i esteticky.

SAI ATIS nabízí kvalifikované poradenství, akustické studie a efektivní tlumiče hluku. Pro odborné měření akustiky nabízí nejmodernější a nejpřesnější zařízení. Dokáže vypracovat akustickou studii, která poslouží jako přesný základ pro návrh optimálního řešení. Můžete spolupracovat s jedinou firmou a zajistit kvalitnější pracovní i životní prostředí. SAI ATIS nabízí kompletní profesionální služby tlumení hluku od počátečního návrhu až po konečnou realizaci na míru.

Kontaktujte nás

Další informace > Akustické kryty

Snížení hluku v kanceláři

Open-space kanceláře jsou stále vyhledávaným typem pracovního prostoru. Interiér umožňuje vybavit kompletní team technikou, vytvořit zázemí pro komunikaci a soustředěnou práci. Bohužel velký prostor s osádkou více osob je také zatěžován větším hlu...

Akustické kryty – výhody, použití

Hluk vždy působí rušivě. Může nepříjemně podkreslovat denní činnosti, rušit soustředění v práci, kazit odpočinek. Může však také soustavně ovlivňovat i zdravotní stav. Hluk nás zasahuje z frekventované dopravy, provozu zařízení, ale i jakékoliv ...