Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i životního prostředí. Válcové tlumiče hluku nabízí díky skladbě materiálu i konstrukci efektivní řešení. Účinně snižují hladinu hluku a nepředstavují zásadní investici ani technický zásah do původního řešení.

Řešení doslova na míru

Válcové tlumiče hluku jsou vyráběny v širokém spektru velikostí tak, aby ideálně splnily své funkce a mohly být snadno instalované ke všem typům rozvodů. Průměr tlumiče se měří podle otvoru pro připojení k dalším rozvodům, šířka tlumiče oproti původnímu rozvodu nabývá o izolační vrstvu. Délku je pak možné skládat doslova na míru vedené trase rozvodů.

Kruhové tlumiče mohou být osazeny do systému klimatizace, horkovzdušného vytápění, k rozvodům vzduchu od ventilátorů, ale i jako součást výfukových částí strojů. Tlumiče mohou kombinovat nejen izolační materiály vůči snížení hluku, ale také tepelné izolace. Akustický hluk z proudícího vzduchu může být snížen do optimálních hladin. Materiály přitom bez předčasného stárnutí nebo dalších složitějších úprav vyhoví i v dlouhodobém horizontu.

Odborná studie a konkrétní návrh řešení

Tlumiče hluku mohou mít podobnu relativně jednoduché pevné konstrukce, která využívá obal v pevných materiálech. Tyto jsou ošetřeny povrchově pro vyšší odolnost vůči korozi. Vnější i vnitřní část je pak možné doplnit dalšími vrstvami podle účelu zařazení.

Nechte si vypracovat odbornou studii, která určí nejen přesnou míru hlučnosti a její dopad na okolí. Sai Atis vám současně nabídne i konkrétní řešení, které vyhoví okamžitým efektem. Profesionální zkušenost navrhne tlumiče hluku do jakéhokoliv provozu navíc bude předjímat i budoucí změny a vývoj.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...