Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory, kotle, čerpadla, chladicí stroje ale také tepelné motory. Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně bezpečného pracovního i životního prostředí je pak třeba stroje vybavit kvalitními tlumiči hluku. Jaké tlumiče se instalují a jak časově i finančně náročnou představují investici?

Akustická studie

Každý provoz musí splnit poměrně přísná nařízení, pro zhodnocení úrovně hluku a míru překročení však nestačí jen subjektivní pocit. Je třeba znát a hodnotit velkou řadu parametrů, nejen zdroj hluku jako samotný. Ve studii se pracuje s přesně definovaným měřeným dosahem hluku, se stávajícím technickým řešením celého provozu, jeho provozní dobou, a také s konkrétním dopadem na okolí. Jiné úrovně hluku jsou stanoveny pro obydlené části, místa se souběžným provozem škol nebo třeba nemocnic. Pouze profesionálně vypracovaná akustická studie dá přesný návod k tomu, jak dál navrhnout tlumiče hluku, aby byly skutečně efektivní.

Efektivní řešení na míru

Určitě neexistuje jedno obecné řešení. Funkční tlumiče hluku páry nebo kulisové absorpční tlumiče či rezonátorové tlumiče hluku musí přesně odpovídat podmínkám, pro které jsou navrženy. Materiály musí pohltit hluk, ale také obstát v provozu. Ve výsledku musí vykazovat odolnost vůči vysokým teplotám, dále prachu, případně vzdušné vlhkosti nebo přímého kontaktu s vodou. Také instalace tlumičů musí respektovat zasazení stroje a návazných dílů. Tlumič nesmí ohrozit ani omezit bezpečný průchod nebo manipulaci v provozu. Pro tlumiče jsou používány kombinace různých materiálů, jejich vrstvením se tak dá dosáhnout optimálních výsledků.

SAI ATIS vám může zajistit odbornou akustickou studii a v návaznosti na vypracovaná data navrhnout účinné tlumiče. Návrh vždy předjímá aktuální stav a dává možnost relativně jednoduše upravit tlumiče podle budoucích změn. Tlumiče dovolují rozšířit provoz nebo jej pozměnit. Při návrhu tlumičů jsou vybírány předem takové materiály a součásti, které garantují dlouhou životnost a nutnost minimální údržby.

Tlumiče hluku jsou vždy investicí, ale jsou investicí, která nejen splní požadované normy a zabrání případné pokutě. Tlumiče hluku podporují bezpečné a příznivé pracovní prostředí. Většinou mají dopad i na nejbližší okolí. Snížením hluku můžete pozitivně pracovat s náhledem veřejnosti na vaši výrobní činnost. Investujete do dobrého jména vaší firmy.

Obraťte se na nás kdykoliv. Dáme vám plně k dispozici profesionální zázemí, disponujeme odbornou technikou a letitým přehledem v materiálech i postupech. Dokážeme navrhnout efektivní tlumiče pro stroje s výdejem tepla, ale i vzduchotechniku, kouřovody nebo turbíny. Vždy s vámi budeme celý projekt podrobně konzultovat. Dodržujeme sjednané termíny i ceny.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...