Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Služby a produkty » Tlumiče hluku » Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory, kotle, čerpadla, chladicí stroje ale také tepelné motory. Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně bezpečného pracovního i životního prostředí je pak třeba stroje vybavit kvalitními tlumiči hluku. Jaké tlumiče se instalují a jak časově i finančně náročnou představují investici?

Akustická studie

Každý provoz musí splnit poměrně přísná nařízení, pro zhodnocení úrovně hluku a míru překročení však nestačí jen subjektivní pocit. Je třeba znát a hodnotit velkou řadu parametrů, nejen zdroj hluku jako samotný. Ve studii se pracuje s přesně definovaným měřeným dosahem hluku, se stávajícím technickým řešením celého provozu, jeho provozní dobou, a také s konkrétním dopadem na okolí. Jiné úrovně hluku jsou stanoveny pro obydlené části, místa se souběžným provozem škol nebo třeba nemocnic. Pouze profesionálně vypracovaná akustická studie dá přesný návod k tomu, jak dál navrhnout tlumiče hluku, aby byly skutečně efektivní.

Efektivní řešení na míru

Určitě neexistuje jedno obecné řešení. Funkční tlumiče hluku páry nebo kulisové absorpční tlumiče či rezonátorové tlumiče hluku musí přesně odpovídat podmínkám, pro které jsou navrženy. Materiály musí pohltit hluk, ale také obstát v provozu. Ve výsledku musí vykazovat odolnost vůči vysokým teplotám, dále prachu, případně vzdušné vlhkosti nebo přímého kontaktu s vodou. Také instalace tlumičů musí respektovat zasazení stroje a návazných dílů. Tlumič nesmí ohrozit ani omezit bezpečný průchod nebo manipulaci v provozu. Pro tlumiče jsou používány kombinace různých materiálů, jejich vrstvením se tak dá dosáhnout optimálních výsledků.

SAI ATIS vám může zajistit odbornou akustickou studii a v návaznosti na vypracovaná data navrhnout účinné tlumiče. Návrh vždy předjímá aktuální stav a dává možnost relativně jednoduše upravit tlumiče podle budoucích změn. Tlumiče dovolují rozšířit provoz nebo jej pozměnit. Při návrhu tlumičů jsou vybírány předem takové materiály a součásti, které garantují dlouhou životnost a nutnost minimální údržby.

Tlumiče hluku jsou vždy investicí, ale jsou investicí, která nejen splní požadované normy a zabrání případné pokutě. Tlumiče hluku podporují bezpečné a příznivé pracovní prostředí. Většinou mají dopad i na nejbližší okolí. Snížením hluku můžete pozitivně pracovat s náhledem veřejnosti na vaši výrobní činnost. Investujete do dobrého jména vaší firmy.

Obraťte se na nás kdykoliv. Dáme vám plně k dispozici profesionální zázemí, disponujeme odbornou technikou a letitým přehledem v materiálech i postupech. Dokážeme navrhnout efektivní tlumiče pro stroje s výdejem tepla, ale i vzduchotechniku, kouřovody nebo turbíny. Vždy s vámi budeme celý projekt podrobně konzultovat. Dodržujeme sjednané termíny i ceny.

Kontaktujte nás

Související články