Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška proto přesně definuje meze hluku, které je nutné dodržet ve vztahu k místu vzniku hluku i jeho šíření do okolí. Pro spalinovody a kouřovody například jsou tedy přesně vymezené povolené hodnoty, a jsou to právě kvalitní tlumiče hluku, které jejich překročení dokáží účinně regulovat.

Snížení hladin hluku

Spalinové tlumiče jsou navržené se zvláštním důrazem na pevnost a odolnost. Použité materiály musí nejen vykázat vysoké hodnoty ve vztahu k izolaci hluku, ale musí dokázat vstřebávat i vysoké teploty a tlak, někdy i mechanické zatížení a vibrace.

Tlumiče kombinují několik vrstev, nebo komor. Rezonanční a absorpční plochy musí dokonale vyhovět technickému zařízení, ke kterému budou připojeny. Kombinace materiálů navíc zaručuje vhodné zařazení do provozu suchého, ale i do prostředí zatíženém vysokou vzdušnou vlhkostí.

Tyto tlumiče jsou nejčastěji instalovány k plynovým a parním turbínám, turbokompresorům, dieselovým agregátům, plynovým, parním nebo olejovým kotlům, k ventilátorům, ale běžně se používají i u zařízení topeniště na dřevo nebo jiné tuhé palivo.

Konstrukce hlukového tlumiče by navíc neměla omezit výrazně prostor kolem spalinovodů, musí dokonale kopírovat tvar vedení, nesmí blokovat přístup k zařízení, musí dovolit snadné opravy nebo zásahy a samozřejmě musí garantovat vysokou bezpečnost včetně protipožárních opatření.

Odborné poradenství a výroba tlumičů na míru každému provozu

Návrh tlumičů hluku či akustických krytů představuje soubor několika činností. Tlumiče musí vyhovět skladbou izolačních vrstev, ale také musí být správně navržena jejich konstrukce a vedení. Tlumiče představují investici, která se však vrací nejen v dodržení zákonných norem, ale především ve zlepšení kvality pracovního i životního prostředí.

Nabízíme vám odborné poradenství. Konkrétní provoz můžeme posoudit na základě vypracované přesné studie. Můžeme vám pomoc udělat si ucelený obrázek o hladinách hluku, jeho šíření, ale také optimálních možnostech vedení nápravy. Jsme schopni zajistit návrh systémů tlumičů hluku, ale také jejich výrobu, dodání a odbornou montáž.

Jsme schopni navrhnout účinný systém pro jakýkoliv provoz. Kdykoliv se na nás můžete obrátit, představíme vám možnosti, jejich výhody, ale také časovou a finanční náročnost při jejich aplikaci.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...