Akustika

Naše společnost vám v rámci akustické studie nabízí poradenskou a konzultační činnost v oblasti akustiky a provedení veškerých souvisejících činností v této oblasti. Součástí akustické studie může být podle konkrétní zakázky měření hluku včetně vyhodnocení a posouzení hluku z dopravy silniční, železniční nebo tramvajové, hluku v průmyslových a podobně zaměřených areálech atd.

Všechna měření hluku jsou prováděna přímo na zadaném místě a jsou důkladně prozkoumány veškeré souvislosti důležité pro odborné vyhodnocení. Na základě konkrétního vyhodnocení a posouzení bude v akustické studii zahrnut i návrh na protihlukové opatření pro vyřešení akustiky, které bude pro dané místo nejvhodnější.

Odhlučnění a montáže akustických krytů

Hlavní náplní naší společnosti je odhlučnění a montáže akustických krytů nebo tlumičů hluku na místech, kde je velká zátěž hluku. K takové zátěži nejčastěji dochází v průmyslových a podobných na hluk zatížených objektech. Pokud právě vaše továrna, dílna nebo jiný průmyslový objekt potřebuje kvalitní odhlučňovací systém, nechte si od naší společnosti akustickou studii vyhotovit. Správně vypracovaná akustická studie vám doloží přesné posouzení stavu akustiky ve vámi vybraném objektu nebo území a pomůže vám zvolit efektivní řešení jak odstranit případný hluk.

Mezi hlavní důvody pro vyhotovení akustické studie patří výsledné snížení hladiny zvuku. Právě proto je součástí studie také návrh na realizaci protihlukových opatření, který zcela koresponduje s výsledky studie a je přizpůsoben podmínkám a místu, ve kterém chcete hluk snížit.

Akustická studie

Akustická studie může být také důležitou součástí a v některých případech přímo podmínkou pro vydání povolení různých typů. Na základě akustické studie od naší společnosti zjistíte, jaká je v zadaném prostoru, objektu nebo místnosti akustika. Pomocí správných protihlukových systémů, docílíte takové akustiky, která bude přesně vyhovovat zvolenému účelu. Kromě vypracování akustické studie provádí naše společnost i samostatné měření hluku, které může být podle vašeho přání zaměřeno například na měření hlukových emisí strojů a jiných zařízení, měření ověřovací jednotlivé součásti a díly, které mají deklarovanou hlučnost, měření neprůzvučnosti jednotlivých objektů, systémů, materiálů a podobně.