Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provozech nebo zařízeních není možné hluku zcela předejít. V takových místech je nutné využít speciální akustické kryty, tlumiče hluku a techniku, která vytvoří dodatečně vhodnou zábranu a míru dopadu hluku eliminuje.

Zvyšte kvalitu životního prostředí

Ve výměnících, parovodních cestách nebo strojích, které jsou poháněny tlakem páry dochází k rozvoji hluku až do vysokých hodnot. Speciálně navržené tlumiče plynů a par však dokáží řešit hlukovou zátěž s dobrým efektem. Tlumiče mohou korigovat odfuk ventilů nebo armatur, dokáží snížit hodnoty hluku i při náročných podmínkách, jakými je parní čištění potrubí nebo profuk. Důležité je, aby byl použitý tlumič navržený zcela konkrétně k danému zařízení i prostředí, ve kterém bude zasazen.

Instalací přesně navrženého tlumiče dosáhnete optimálního efektu, a navíc předejdete pozdějším úpravám, které znovu navýší náklady provozu. Investice do kvalitních tlumičů nebo hlukových krytů se vždy vyplatí. Nestačí jen plnit zákonem dané normy, i průmyslová prostředí je možné upravit tak, aby zlepšila pracovní podmínky a nezasahovala negativně do komfortu bydlení v okolí zdroje.

Kvalifikovaná poradenská činnosti i výběr optimálního řešení

Prvním krokem je zadání odborné studie, která proměří zdroj hluku i jeho šíření. Každý typ zdroje je odlišný, míra hluku může kolísat v časových špičkách, je závislá na typu výroby nebo spouštění zařízení. Důležité je ve studii také zohlednit dopad na bezprostřední okolí vůči zaměstnancům, ale i stanovit dosah vůči okolí. I zde platí velké rozdíly, vyhodnocení zatížení hlukem musí pracovat s možným vlivem na bytovou zástavbu, případně lokaci poblíž nemocnic, školních zařízení nebo jiných veřejných zařízení.

SAI ATIS se řadí mezi vysoce profesionální firmy, které se úzce specializují na tlumiče hluku a protihlukové kryty. Na základě přesných údajů a zprávy, kterou vypracuje, dokáže navrhnout účinná opatření. Protihlukové systémy plně využívají nejmodernější materiály i technologie. Systémy jsou dodávány od předních evropských výrobců s garancí nejen vysoké jakosti, ale také mimořádně dlouhé životnosti. Spoluprací s odbornou firmou navíc můžete lépe posoudit budoucí rozvoj a tlumiče hluku jsou pak navrženy s ohledem na další nutné proměny nebo rozšíření provozu. Naučte se rozumně hospodařit a využijte služeb, které zvýší úroveň bydlení i pracovní podmínky a přinesou trvalé kvalitní řešení. Spolehněte se na jednu firmu, která dokáže zastřešit a provést veškeré kroky od úvodní studie až po realizaci protihlukových systémů.

 

Přejít nahoru

Text in FooterCompany name