Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provozech nebo zařízeních není možné hluku zcela předejít. V takových místech je nutné využít speciální akustické kryty, tlumiče hluku a techniku, která vytvoří dodatečně vhodnou zábranu a míru dopadu hluku eliminuje.

Zvyšte kvalitu životního prostředí

Ve výměnících, parovodních cestách nebo strojích, které jsou poháněny tlakem páry dochází k rozvoji hluku až do vysokých hodnot. Speciálně navržené tlumiče plynů a par však dokáží řešit hlukovou zátěž s dobrým efektem. Tlumiče mohou korigovat odfuk ventilů nebo armatur, dokáží snížit hodnoty hluku i při náročných podmínkách, jakými je parní čištění potrubí nebo profuk. Důležité je, aby byl použitý tlumič navržený zcela konkrétně k danému zařízení i prostředí, ve kterém bude zasazen.

Instalací přesně navrženého tlumiče dosáhnete optimálního efektu, a navíc předejdete pozdějším úpravám, které znovu navýší náklady provozu. Investice do kvalitních tlumičů nebo hlukových krytů se vždy vyplatí. Nestačí jen plnit zákonem dané normy, i průmyslová prostředí je možné upravit tak, aby zlepšila pracovní podmínky a nezasahovala negativně do komfortu bydlení v okolí zdroje.

montáž kulis do kanálu tlumiče pro Denox zařízení-1

Kvalifikovaná poradenská činnosti i výběr optimálního řešení

Prvním krokem je zadání odborné studie, která proměří zdroj hluku i jeho šíření. Každý typ zdroje je odlišný, míra hluku může kolísat v časových špičkách, je závislá na typu výroby nebo spouštění zařízení. Důležité je ve studii také zohlednit dopad na bezprostřední okolí vůči zaměstnancům, ale i stanovit dosah vůči okolí. I zde platí velké rozdíly, vyhodnocení zatížení hlukem musí pracovat s možným vlivem na bytovou zástavbu, případně lokaci poblíž nemocnic, školních zařízení nebo jiných veřejných zařízení.

SAI ATIS se řadí mezi vysoce profesionální firmy, které se úzce specializují na tlumiče hluku a protihlukové kryty. Na základě přesných údajů a zprávy, kterou vypracuje, dokáže navrhnout účinná opatření. Protihlukové systémy plně využívají nejmodernější materiály i technologie. Systémy jsou dodávány od předních evropských výrobců s garancí nejen vysoké jakosti, ale také mimořádně dlouhé životnosti. Spoluprací s odbornou firmou navíc můžete lépe posoudit budoucí rozvoj a tlumiče hluku jsou pak navrženy s ohledem na další nutné proměny nebo rozšíření provozu. Naučte se rozumně hospodařit a využijte služeb, které zvýší úroveň bydlení i pracovní podmínky a přinesou trvalé kvalitní řešení. Spolehněte se na jednu firmu, která dokáže zastřešit a provést veškeré kroky od úvodní studie až po realizaci protihlukových systémů.

 

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...