Vše o protihlukových krytech

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Prvním krokem ke správnému vyrovnání zátěže je kompletní akustická studie. Teprve na základě přesného měření v konkrétním prostředí vám může být sestaven plán ideálního protihlukového řešení.

Základem je akustická studie

Při sestavování návrhu je třeba přihlédnout na specifika jednotlivých provozů, způsob konstrukce a velikosti budovy i vnitřních zařízení. Pouze pečlivá příprava podkladů pomůže zvolit efektivní protihlukový systém, který bude splňovat maximální míru požadavků, a přesto nebude finančně náročná a technologicky složitá.

Naše společnost je schopná tento posudek vypracovat a zhodnotit i letitou zkušenost v oboru, dokážeme tedy lépe zhodnotit danou situaci a najít optimální řešení. Kromě samotného projektu zajišťujeme i kompletní dodávku a montáž ve vašem provozu.

Nejčastější typy

Nejčastěji dodávanými protihlukovými kryty jsou pro potřeby průmyslových zařízení jako čerpadla, ventilátory, kompresory, agregáty. Do této oblasti pak samozřejmě zapadají i protihlukové stěny pro energetická zařízení – transformátory, obráběcí a tvářecí stroje. Zajištění kvalitního pracovního prostředí i omezení negativního vlivu na okolí je v mnoha případech nařízeno legislativně. V dobré společnosti patří i mezi základní zásady k udržení dobrých společenských norem.

Kontaktujte nás

Další informace > Informace

Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i...

Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v dan...

Vše o protihlukových stěnách

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v...

Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví pře...

Vše o akustických studiích

Na  celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené mí...