Měření hluku

Hluk provází jakoukoliv lidskou činnost, do určité míry jsme schopni jej nevnímat, rušivé zvuky, náhlé rány nebo dokonce dlouhodobé zatížení velkým hlukem však může vážně narušit kvalitu života, ovlivní psychickou pohodu a může přinést i vážné zdravotní komplikace. Co je impulzem k měření hluku a které hodnoty jsou alarmující? Co se dá s nadměrným hlukem dělat?

Kdy je hluk nebezpečný

Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně stanovuje toleranci hluku, rozlišuje také konkrétní prostředí. Při práci v kanceláři by například hluk neměl přesáhnout úroveň 65 dB. Jak si takovou hodnotu představit?

Pokud žijete na tichém předměstí, bude k vám zavřenými okny doléhat kulisa kolem 30 dB, centrum města se však vyšplhá snadno nad 50 dB. Hlasitý hovor už znamená úroveň k 60 dB. Oproti tomu spuštěná sbíječka nebo projíždějící vlak se úrovní hluku vyšplhají až ke 100 dB.

Meze dosahuje hluk v rozptylu 85–110 dB, to už může vážně poškodit sluch. Samozřejmě každý reagujeme s jinou citlivostí, přesto se dá tato hranice určit jako zlomová.

Kvalitní pracovní prostředí

Zákon proto ukládá povinnost zaměstnavateli vytvořit takové prostředí, které nebude zatěžovat nadměrným hlukem. V průmyslových provozech nebo strojovnách je pak nutné instalovat protihlukové stěny, využít zázemí speciálně upravených protihlukových kabin nebo odhlučnit výfuky a cesty vzduchotechniky upravenými kryty a návleky.

Instalaci však musí předcházet odborné měření hluku. Akustická studie dokáže přesně zachytit zdroj hluku i jeho šíření, na které má vliv velikost prostoru, stavební materiály a konstrukce, ale také širší okolí. Významnou složkou akustické studie je také měření dosahu hluku a časový snímek.

Ochrana před hlukem

Na základě přesného měření je pak možné navrhnout skutečně účinné řešení. Omezit zdroj hluku nebo jej pohltit protihlukovými stěnami. Moderní materiály efektivně kombinují pevnou konstrukci s měkkou výplní. Protihluková zábrana je instalována přímo na míru daného prostoru a také s důrazem na snadnou udržitelnost a estetický vzhled.

Komfortní bydlení

Měření hluku může být i obranou i vůči stížnostem. Pokud je provozovatel baru, diskotéky nebo jiného zábavného zařízení konfrontovaný se stížnostmi, může si ověřit reálné hodnoty hluku a případně se stížnosti účinně bránit, či zjednat opatření.

Měření hluku je správným krokem i v případě soukromého bydlení. Pokud se špatně sžíváte se špatně řešenou akustikou bytu, slyšíte sousední partaje, byt je umístění do frekventované silnice, i zde je možné přesným měřením dojít k návrhu protihlukového opatření a realizovat jej.

Obraťte se na odborníky, SAI ATIS nabízí komplexní služby v měření hluku a vypracování akustické studie. Na základě přesných dat vám doporučí optimální řešení, vybrat nejlepší tlumiče hluku a pomůže zajistit skutečně kvalitní životní či pracovní prostředí.

Kontaktujte nás