Tlumení hluku

Hluk provází každou lidskou činnost. Vyplňuje každý náš den i noc a výrazně ovlivňuje pocit osobní pohody, fyzické i psychické zdraví. Hluk podléhá přísné regulaci a stát přesně vymezuje zdroje, které je třeba pravidelně kontrolovat a omezit. Povinovány nejsou pouze provozovny podle typu výroby, používaných strojů, se zapojením vzduchotechniky, hluk je hodnocený všude, v zatížení od dopravy, probíhající stavby, a to i s ohledem na občanskou zástavbu nebo blízké umístění škol nebo nemocnic.

Každá situace má své řešení

Míru hluku i jeho dopady může posoudit pouze odborně vedená studie. Snášenlivost hluku je vysoce individuální a jedině přesně vedený postup dokáže na přesně definované časové ose určit původce hluku i potvrdit případné překročené limity. Studie dokáže nejen potvrdit trvající stav, ale měla by ideálně nabídnout i řešení.

SAI ATIS se úzce specializuje na oblast protihlukových systémů, tlumičů hluku, může nabídnout letité zkušenosti a plně profesionální přístup. Návrh řešení vždy posuzuje aktuální stav, ale respektuje i dlouhodobý vývoj. Umožňuje zavést účinná opatření, která vyhoví i budoucím změnám. Základem spolupráce je vždy najít funkční řešení podle individuálních požadavků. Zásadním návazným krokem je pak i realizace výběr kvalitních materiálů a pečlivě odvedené práce.

Tlumiče hluku a protihlukové stěny

Pro rozvod vzduchotechniky, výfuky turbín, kompresorů a spalovacích motorů, odfuky par jsou běžně používané tlumiče hluků. V provedení kulisových nebo kruhových tlumičů je doporučeným materiálem pozinkovaný nebo nerezový plech v kombinaci s další izolační vrstvou. Nerezové provedení je vhodné i pro potravinářské provozy, kde je třeba zajistit vysoký hygienický standart a zdravotní nezávadnost. Tlumiče mohou kombinovat více stupňů ochrany, jsou vysoce odolné vůči mechanickému opotřebení, ale i vysokým teplotám nebo vzdušné vlhkosti.

Protihlukové stěny dokáží blokovat zdroj hluku ve velké ploše, využívají efektivně skládané materiály do tzv. sendviče. Plný pech doplňuje antivibrační fólie, minerální výplně, pěna nebo další typy materiálů. Skladba stěny je volena přímo podle zdroje hluku a jeho úrovně.

protihluková stěna transformátoru-1

Akustická vrata a dveře

Pokud studie prokáže, že je platným ošetřením zdroje hluku vstup do prostor, můžeme nabídnout realizaci akustických vrat nebo dveří. Tyto prvky oddělí venkovní prostor od interiéru a může výrazně omezit rozvoj hluku s relativně minimálními náklady. I zde se využívá sendvičový panel, který současně pohlcuje hluk a funguje jako dostatečná fyzická zábrana před nežádoucím vniknutím osob do prostor. Vnější povrch je upraven tak, aby působil jednotně se stavbou a nepřitahoval pozornost.

Protihlukové kabiny

V prostorách průmyslových linek je možné zajistit bezpečné pracovní prostředí obsluze strojů v tzv. kabinách. Speciálně navržená buňka respektuje dostatečný prostor, vytváří soukromé zázemí a současně omezuje pronikání hluku z provozu, využívá se v blízkosti ventilačních a chladících jednotek, výrobních pásů, kompresorů, parních i plynových turbosoustrojí. Kabiny upravují interiér včetně řešení otvorů pro přirozené i nucené větrání, osvětlení včetně kabelů pro vedení elektřiny, případně dopravu materiálu pro kontrolu, měření nebo další zpracování.

SAI ATIS nabízí profesionální poradenství pro jakýkoliv zdroj hluku. Neriskujte vážné poškození zdraví svých zaměstnanců ani porušení zákonem stanovených limitů. Odborná studie vám potvrdí úroveň hluku a nabídne optimální řešení. Tlumiče hluku efektivně odhluční prostory s nadměrným hlukem.

Přejít nahoru

Text in FooterCompany name