Odhlučnění v průmyslu

V podstatě jakákoliv výroba nebo provoz technických zařízení mají vliv na své okolí a zvyšují úroveň hluku. Dopad hluku má pak přímý a dlouhodobý vliv na psychickou pohodu i fyzickou kondici. Moderní systémy a materiál však nabízí efektivní řešení, jak účinky hluku vyrovnat a upravit. Kryty, boxy, zástěny nebo kompletně vybavené kabiny účinně omezují negativní vliv hluku, zabraňují šíření mimo zdroj a také vytvářejí důstojné zázemí pracovníkům přímo v provozu.

Protihlukové kabiny a boxy

Materiály používané k tlumení hluku kombinují výhodné vlastnosti několika hned několika typů materiálů, sendvičové panely tak dokážou výrazně tlumit hluk, aniž by zvyšovaly váhu nebo stavební náročnost konstrukce.

Kryty, kabiny i bosy je možné navrhnout přímo na míru danému provozu. Pevnou protihlukovou zástěnu nemusí nutně tvořit celistvá stěna. Kabiny, box i kryt může navíc doplnit průzor nebo velké okno, které zvýší dohled nad pracovištěm.

Kabiny jako přesně navržený systém jsou ideální pro pracoviště s velkou zátěží hluku, kde je však nutné zajistit stálý dohled nebo která svou výrobní podstatou vyžadují další činnost. Kabiny dokážou vytvořit plnohodnotné pracovní zázemí na vysoké hygienické úrovni, včetně vybavení ovládací technikou, větráním, topením a komunikačními prostředky. Kabiny mohou být také navrženy jako prostor pro odpočinek obsluze.

Zástěny a kryty

Kryty oproti kabinám mohou přesně obepnout zdroj hluku nebo přehradit otevřenou dispozici prostoru. I pro kryty a zástěny se nejčastěji využívá kombinace plného plechu, minerální výplně, netkané textilie a perforovaného plechu. Materiály jsou vždy upraveny pro zvýšenou odolnost vůči korozi a mechanickému poškození, jejich umístění je možné i v provozech zatížených vysokou prašností nebo vzdušnou vlhkostí. Navíc se protihlukové kryty vždy navrhují tak, aby působily esteticky a ani po delší době nevyžadovali náročnou údržbu.

Akustická vrata a dveře

I drobné úpravy však mohou pozitivně ovlivnit pracovní prostředí a omezit rozšíření hluku nad dosah od zdroje. Dělící stěny nebo vstupy do průmyslových objektů mohou řešit akustická vrata nebo dveře.

Sendvičové panely mohou vyplnit vstupní plochu pro dopravu materiálu i průchod osob. Systém vždy kombinuje bezpečné ovládání i provoz a zároveň trvale snižuje hluk.

Před instalací protihlukového systému je však vždy nutné mít přesná data, která trasují úroveň hluku, jeho vývoj v čase, povahu provozu a mnoho dalších parametrů. Společnost SAI ATIS, s.r.o. nabízí v tomto směru profesionální poradenství. Na základě odborné akustické studie může navrhnout protihlukový systém pro průmyslové provozy, rozvodny tepla a vzduchu, ale i další strojní zařízení. Dokáže navrhnout a realizovat systémy od dávky až po montáž. Vždy se řídí platnými normami, ale přikládá důraz i na užitnost a praktické funkce systémů i ve výhledu možných budoucích změn nebo třeba navýšení rozsahu provozu.  

 

Kontaktujte nás

Další informace > Protihluková izolace

Protihluková opatření v hlučných výrobních provozech

Hlučné výrobní provozy jsou pro mnoho zaměstnanců velkým problémem. Vysoká hladina hluku může způsobit zdravotní problémy, jako jsou například poruchy sluchu, bolesti hlavy nebo stres. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé přijímali protihluková opatření,...

Protihluková opatření v průmyslu

Každá výrobní aktivita je zatížena hlukem . Provoz dílen a strojních zařízení, běh vzduchotechniky, prostor kolem výfuků, to vše působí na psychickou i fyzickou kondici zaměstnanců. Kvalitu pracovního prostředí je však možné a v konkrétních přípa...

Odhlučnění provozu - tlumiče hluku, protihlukové systémy

Průmyslové nebo výrobní provozy nemohou eliminovat hluk, hluk provází rozvod vzduchotechniky a kouřovodů, běžně nás obklopuje zvenčí. Následky hluku mají bohužel jednoznačný negativní dopad na naši psychiku, výkonnost i soustředění. Pracovní i životní prost...

Protihlukové desky, panely

Dnešní doba je plná nepříjemných zvuků, které se mohou šířit z různých obytných zón, komunikací nebo také z průmyslových zón, uvnitř různých průmyslových hal apod. Některé zvuky jsou díky své vysoké hlučnosti natolik nežádoucí a škodlivé, že je potřeba jejich ...

Protihlukové stěny a zástěny

Naše společnost se specializuje na odhlučnění v podobě protihlukových stěn a protihlukových zástěn pro průmyslová a energetická zařízení. Pokud si z naší nabídky necháte zhotovit protihlukové stěny nebo zástěny, zaručujeme díky těmto produktům efek...