Tlumiče hluku

Tlumiče hluku představují velmi efektivní nástroj snížení hluku v průmyslových a výrobních prostorech. V oblasti akustiky působíme mnoho let a máme dostatečnou kvalifikaci a nabyté zkušenosti, že jsme schopni provádět odbornou poradenskou činnost v oblasti akustiky a tlumení hluku. Zajistíme vše, co s tímto oborem souvisí.

Tlumiče hluku však nejsou jedinou oblastí, v níž působíme. Naše společnost nabízí prvotřídní komplexní protihlukové systémy od prověřených dodavatelů, jak z České republiky, tak z celé Evropy. Všichni naši subdodavatelé prochází podrobným výběrem tak, abychom vám nabízeli pouze nejvyšší kvalitu a vysoce funkční výrobky z oblasti tlumičů hluku a protihlukových systémů. Veškeré nabízené tlumiče hluku a protihlukové kryty navrhujeme na základě požadavku našich zákazníků nebo určujeme na základě provedené podrobné akustické studie. Tyto studie a jejich vyhodnocování slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodnutí o nejlepším možném řešení pro konkrétní zakázku.
Do naší nabídky spadají efektivní tlumiče hluku páry, kulisové absorpční tlumiče hluku a rezonátorové tlumiče hluku. Tyto systémy jsou žádané a hojně využívané všude tam, kde je třeba snížit nadměrnou hlučnost ať už přímo u zdroje hluku nebo při jeho šíření.

Tlumiče hluku

Protihluková opatření

Kontaktujte nás a my k vám vyšleme kvalifikovaný tým , který provede potřebná akustická měření. Po celkové hlukové analýze vypracujeme komplexní akustickou a protihlukovou studii, vybereme vhodné subdodavatele a realizujeme protihluková opatření ať už za pomoci tlumičů hluku či protihlukových akustických krytů. Jsme připraveni pomoci vám vyřešit problém s vysokou hlučností. Kontaktujte nás a zaručíme vám odstranění vysoké hlučnost vašeho provozu či prostor po provedení konkrétních protihlukových opatření navržených naší společností.

Tlumiče hluku – efektivní řešení

V mnoha provozech a výrobnách jsou zákonem stanovené limity pro maximální hlukové hladiny, které je nutné dodržet. Zajistěte požadované hodnoty bez kompromisů či nutnosti omezení výroby. Tlumiče hluku pro vás budou zároveň investicí do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí.
Každá naše realizace je pečlivě navržena nejen s důrazem na efektivní rychlé řešení. Vyhněte se zbytečně drahým, komplikovaným řešením, která nemusejí být vhodná. Při vypracování se snažíme předjímat budoucí vývoj situace i finanční náročnost. S navrženými tlumiči hluku vám garantujeme efektivní řešení, kvalitní provedení a dlouhodobé účinky, rovněž minimální nutnost kontrol a údržby. Volené materiály i technologický postup zohledňuje vaše finanční možnosti.

Tlumiče hluku

Disponujeme veškerou odbornou technikou i materiály. Dokážeme začlenit tlumiče hluku do jakéhokoli výrobního provozu nebo prostředí. Připravíme pro vás individuální řešení, ať už se jedná o snižování hlučnosti v provozu spalinovodů, kouřovodů, tedy v prostředí s výfukem motorů, plynových turbín a strojů s výdejem tepla, nebo vzduchotechniky. Poradíme si i v provozech s atypickou výrobou nebo požadavky. Po celou dobu projekce i instalace s vámi budeme konzultovat veškeré kroky. Jsme schopni pracovat i v náročném prostředí a s minimálním omezením vašeho provozu.

» Další informace na téma tlumiče hluku.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...