Proč je důležitá akustická studie?

Akustická studie je často součástí dokumentace stavebního řízení, od provozů je vyžadována jako kritérium hodnocení dopadu na životní prostředí, může mít rozhodující vliv v nařízeném odstranění nebo snížení dosahu zdroje hluku. Akustická studie však není jen popisem aktuální stavu, může dát i výhled budoucího vývoje a samozřejmě dává přesné výstupy, které pak může odborná firma vyhodnotit a najít optimální řešení protihlukového systému.

Zdroj hluku i jeho šíření

Akustická studie přesně popisuje nejen hodnoty hluku přímo u jeho zdroje, ale také šíření v interiéru či s přesahem do venkovního prostředí. Největšími zdroji hluku jsou komunikace – silnice a železnice, dalšími pak průmyslové výrobní provozy. Zdrojem hluku však může být i vzduchotechnika nebo ventilátory. V hodnocení hladiny hluku v interiéru je nutné zohlednit dopad na kvalitu pracovního prostředí.

Měření hluku ve venkovním prostředí musí zahrnovat nejen samotnou úroveň hluku a vývoj v časové ose dne a noci. Důležité je také hledisko dispozice, zda a jak zasahuje hluk vůči bytové zástavbě, veřejných prostor, jako jsou školy, nemocnice, úřady.

Z jednoduše praktického hlediska není možné odstavit zdroje hluku, i když představují silný negativní vliv na lidské zdraví i psychickou pohodu. Zákon proto dokonce přesně vymezuje povolenou úroveň hluku a nařizuje od určitých hodnot povinnost ochranných prostředků či zavedení protihlukových systémů.

Návrh přesně na míru provozu

Návrh efektivního řešení se neobejde bez přesných dat, proto má akustická studie takový význam. Odborná firma může v protihlukových systémech využít dokonalou znalost prostředí i jeho okolí. V návrhu protihlukových opatřeních ve venkovních prostorách může zohlednit přirozenou dispozici okolí, mírně upravit terén nebo instalovat protihlukové stěny. V návrhu systému pro interiér pak může nabídnout nejen klasické kryty, ale například plně vybavenou protihlukovou kabinu, která nejen zajistí kvalitní prostor pro odpočinek zaměstnancům, ale dovolí také do velké míry například ovládat a kontrolovat výrobní stroje. Pro vzduchotechniku, výfuky strojů nebo spalinovody je možné najít optimální složení izolačních materiálů, které vyhoví nárokům prostředí zvýšenou odolností vůči teplu a vlhkosti. Výsledný systém tak bude nejen účinně tlumit hluk, ale nabídne i garanci dlouhé životnosti.

Zvolit správnou kombinaci materiálů i protihlukových systémů může být investicí do kvalitního pracovního i životního prostředí a nemusí představovat opakované náklady ani starosti navíc. Nechte si poradit, obraťte se na specialistu – SAI ATIS zajistí nejen profesionální akustickou studii, ale nabídne vám i konkrétní výstupy a řešení na míru. Opřít se může o letité působení a zkušenosti napříč všemi typy průmyslových provozů.

Kontaktujte nás

Další informace > Akustická studie

Akustická studie průmyslových areálů

Průmyslové areály zatěžují okolí hlukem. Na jeho úrovni se však podílí celá řada složek, od hlavní výrobní činnosti a provozu velkých strojů, až po různé dílčí zdroje, jako jsou ventilace, chladiče nebo nutná doprava. Zákon ukládá za povinnost hluk reg...

Hygienické normy hluku, limity hluku na pracovišti

Hluk nás obklopuje a může působit od jemných nepříjemností, snížené míry soustředění až po vážné zdravotní problémy. Právě proto zákon přesně vymezuje bezpečnou úroveň hluku pro bytovou zástavbu i pracovní prostředí. Kdo měří úroveň hluku a jaká op...