Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzduchotechnika má své důležité místo v provozovnách, ale i administrativních budovách nebo domácnostech. Podpora výměny vzduchu může být navíc prakticky spojena i se systémem chlazení nebo vytápění. Jak však zamezit hluku, který rozsáhlá síť ventilátorů vydává?

Tlumiče neomezí výkon

Tlumiče hluku dokáží odbourat nejen průvodní hluk, ale i vibrace. Díky kvalitním materiálům i šikovně navržené konstrukci pak nijak neomezují samotný výkon vzduchotechniky. V zásadě je možné odbourat hluk působený přímo ventilátorem, pružné materiály je však možné instalovat i na cestě rozvodů. Neplatí zde omezení ani v délce potrubí ani v případné členitosti.

Tlumic-hluku-pro-sani-vzduchu-plynove-turbiny

Plášť tlumiče kombinuje i několik materiálů a jejich různých úprav. Tlumiče při instalaci navíc dovolují i kombinaci několika typů současně. Správná volba tak dosahuje naprosté minimalizaci hluku. Tlumiče přitom nevyžadují zásadní zásah do konstrukce vzduchovodů ani složitou instalaci.

Elegantní vzhled

Tlumiče hluku jsou instalovány na míru konkrétní vzduchotechnice. V technických místnostech nebo ve skrytých podhledech není třeba dbát na zvláštní estetické zpracování, nicméně i tak jsou tlumiče hluku vyráběny v jednotném hladkém designu. U výstupů tlumičů například v místnostech se naopak dbá na elegantní vzhled. Tlumiče hluku působí neutrálně, využívají jednoduché hladké tvary i barvy. Nejčastěji jsou v provedení s pozinkovaným nebo nerezovým plechem. Můžou být též opatřeny ochranným nátěrem téměř všech možných odstínů, počínaje klasickou bílou nebo „stříbrnou“ kovovou barvou.

Potřebujete poradit a nemáte představu, co vše obnáší návrh a instalace tlumičů hluku na vzduchotechniku? Obraťte se na nás. Rádi vás seznámíme s konkrétními možnostmi, výhodami jednotlivých řešení a pomůžeme vám navrhnout optimální systém. Jsme schopni zajistit návrh, ale i dodat veškerý materiál a realizovat odbornou instalaci. Specializujeme se na protihlukové systémy a společně s přístupem ke kvalitním dílům vám můžeme nabídnout i letité zkušenosti z reálného prostředí.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...