Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v daném pracovním prostředí, ale i s ohledem na okolí. Soukromá zástavba, veřejné budovy, zejména školy a nemocnice, nebo další objekty mohou být hlukem nepříjemně zasaženy. Odborná studie přesně stanový rozsah a šíření hluku a nabídne adekvátní řešení, které potlačí nežádoucí projevy.

Akustická studie

Studie podrobně analyzuje zdroj hluku a následný dopad na okolí. Podle přesně definovaných podmínek vyhlášek a zákonů určí následné kroky a vymezí povolenou úroveň hlučnosti. Přihlíží na kvalitní zázemí pracovního prostředí i životní prostředí.

Efektivní tlumiče hluku

Specializovaná firma pak může s výsledky pracovat a navrhnout účinná opatření. Následně realizuje tlumiče hluku nebo protihlukové systémy, které napraví nežádoucí stav. Jako tlumiče hluku mohou být instalovány různé typy tlumičů hluku, které chrání bezprostředně zdroj hluku. Průmyslová zařízení efektivně cloní a brání šíření. Jsou instalována s ohledem na velikosti zařízení, jeho umístění a intenzitu vydávaného hluku. Nevyžadují složitou technickou úpravu a můžou poměrně jednoduchým systémem výrazně zlepšit kvalitu prostředí.

Protihlukové systémy

Dalším typem tlumiče hluku jsou protihlukové stěny. Tyto systémy je možné instalovat do venkovního i vnitřního prostředí, v závislosti na požadovaném efektu. Možnostmi jsou i kombinované systémy, které využívají tepelné a akustické izolační materiály současně. Často doporučované jsou také kulisové absorpční a rezonátorové tlumiče hluku.

Profesionální služby můžete využít k řešení protihlukových zábran v jakémkoli provozu. Navržené řešení vždy odráží reálný stav a snaží se maximálně vyhovět nárokům. Účinně snižuje zatížení prostředí a vyhoví všem náležitostem. Zároveň respektuje plány pro eventuální rozšíření provozu a současné finanční možnosti. Investice do tlumičů hluku je nezbytným krokem pro splnění povinných náležitostí a ošetření pracovního i životního prostředí.

Kontaktujte nás

Další informace > Informace

Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i...

Vše o protihlukových stěnách

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v...

Vše o protihlukových krytech

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Pr...

Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví pře...

Vše o akustických studiích

Na  celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené mí...