Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v daném pracovním prostředí, ale i s ohledem na okolí. Soukromá zástavba, veřejné budovy, zejména školy a nemocnice, nebo další objekty mohou být hlukem nepříjemně zasaženy. Odborná studie přesně stanový rozsah a šíření hluku a nabídne adekvátní řešení, které potlačí nežádoucí projevy.

Akustická studie

Studie podrobně analyzuje zdroj hluku a následný dopad na okolí. Podle přesně definovaných podmínek vyhlášek a zákonů určí následné kroky a vymezí povolenou úroveň hlučnosti. Přihlíží na kvalitní zázemí pracovního prostředí i životní prostředí.

Efektivní tlumiče hluku

Specializovaná firma pak může s výsledky pracovat a navrhnout účinná opatření. Následně realizuje tlumiče hluku nebo protihlukové systémy, které napraví nežádoucí stav. Jako tlumiče hluku mohou být instalovány různé typy tlumičů hluku, které chrání bezprostředně zdroj hluku. Průmyslová zařízení efektivně cloní a brání šíření. Jsou instalována s ohledem na velikosti zařízení, jeho umístění a intenzitu vydávaného hluku. Nevyžadují složitou technickou úpravu a můžou poměrně jednoduchým systémem výrazně zlepšit kvalitu prostředí.

Protihlukové systémy

Dalším typem tlumiče hluku jsou protihlukové stěny. Tyto systémy je možné instalovat do venkovního i vnitřního prostředí, v závislosti na požadovaném efektu. Možnostmi jsou i kombinované systémy, které využívají tepelné a akustické izolační materiály současně. Často doporučované jsou také kulisové absorpční a rezonátorové tlumiče hluku.

Profesionální služby můžete využít k řešení protihlukových zábran v jakémkoli provozu. Navržené řešení vždy odráží reálný stav a snaží se maximálně vyhovět nárokům. Účinně snižuje zatížení prostředí a vyhoví všem náležitostem. Zároveň respektuje plány pro eventuální rozšíření provozu a současné finanční možnosti. Investice do tlumičů hluku je nezbytným krokem pro splnění povinných náležitostí a ošetření pracovního i životního prostředí.