Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů, záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovlivňuje kvalitu pracovní prostředí a může samozřejmě negativně zasahovat i do širšího okolí. Tlumiče hluku jsou v tomto případě jediným a zcela ideálním prostředkem, který dokáže zásadně snížit hladinu nežádoucího hluku.

Efektivní řešení pro spalovací motory

Při návrhu tlumiče hluku je třeba zohlednit náročné podmínky, kterým budou vystaveny. Tlumiče hluku spalin musí správně kombinovat materiály tak, aby dokonale pohltily hluk, navíc musí obstát prostředí zatíženém řadou mezních vlivů. Prvním jsou vysoké teploty, motory produkují spaliny v rozmezí teplot 50 až 650°C. K tomu se přidružuje ještě další zátěž, kterou je až 100% relativní vlhkost. Dalším nárokem je vysoká rychlost proudění spalin. Konstrukční parametry i složení tlumičů hluku musí zcela respektovat tyto podmínky a nabídnout nejen funkční krátkodobé řešení, ale obstát v dlouhodobém horizontu.

Vysoký útlum hluku

Konstrukční řešení musí najít způsob, jak kombinovat vysoký útlum hluku s dlouhou životností celého systému. Nejčastěji je pláštěm tlumiče ocelový žárupevný plech. Výplň pak tvoří kombinace absorpčních materiálů s vynikajícími zvukoizolačními vlastnostmi. Od proudu spalin musí být tato vrstva oddělena dalším zpevňujícím pláštěm, například sklotkaninou nebo perforovaným plechem. Podle přesné studie a umístění výfuků jsou navrženy vnitřní i vnější díly tlumiče. Vstup a výstup systému je většinou tvořen přírubami.

Garance dlouhé životnosti

SAI ATIS dokáže navrhnout a realizovat tlumiče do jakéhokoliv provozu. Může nabídnout zkušenosti s vertikálním umístěním, s horizontální instalací na rámech, ale i s instalací na špatně přístupných místech, kde se systém dělí na menší jednotlivé díly a skládá až při montáži.

Tlumiče hluku mohou být vyrobeny se standardním válcovým pláštěm, ale je možné dodat i tlumiče čtverhranné nebo hranaté. Vše vždy vyplývá z konkrétních potřeb a dispozic. Konstrukce k upevnění tlumičů může být nesena rámem, ale i pevnými stojnami, závěsnými oky a podobně.

Seznamte se blíže s možnostmi, které moderní systémy nabízí. SAI ATIS představuje vysoce odborné komplexní služby v oblasti měření hluku, ale i návrhu a dodávky tlumičů hluku.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...