Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Služby a produkty » Tlumiče hluku » Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů, záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovlivňuje kvalitu pracovní prostředí a může samozřejmě negativně zasahovat i do širšího okolí. Tlumiče hluku jsou v tomto případě jediným a zcela ideálním prostředkem, který dokáže zásadně snížit hladinu nežádoucího hluku.

Efektivní řešení pro spalovací motory

Při návrhu tlumiče hluku je třeba zohlednit náročné podmínky, kterým budou vystaveny. Tlumiče hluku spalin musí správně kombinovat materiály tak, aby dokonale pohltily hluk, navíc musí obstát prostředí zatíženém řadou mezních vlivů. Prvním jsou vysoké teploty, motory produkují spaliny v rozmezí teplot 50 až 650°C. K tomu se přidružuje ještě další zátěž, kterou je až 100% relativní vlhkost. Dalším nárokem je vysoká rychlost proudění spalin. Konstrukční parametry i složení tlumičů hluku musí zcela respektovat tyto podmínky a nabídnout nejen funkční krátkodobé řešení, ale obstát v dlouhodobém horizontu.

Vysoký útlum hluku

Konstrukční řešení musí najít způsob, jak kombinovat vysoký útlum hluku s dlouhou životností celého systému. Nejčastěji je pláštěm tlumiče ocelový žárupevný plech. Výplň pak tvoří kombinace absorpčních materiálů s vynikajícími zvukoizolačními vlastnostmi. Od proudu spalin musí být tato vrstva oddělena dalším zpevňujícím pláštěm, například sklotkaninou nebo perforovaným plechem. Podle přesné studie a umístění výfuků jsou navrženy vnitřní i vnější díly tlumiče. Vstup a výstup systému je většinou tvořen přírubami.

Garance dlouhé životnosti

SAI ATIS dokáže navrhnout a realizovat tlumiče do jakéhokoliv provozu. Může nabídnout zkušenosti s vertikálním umístěním, s horizontální instalací na rámech, ale i s instalací na špatně přístupných místech, kde se systém dělí na menší jednotlivé díly a skládá až při montáži.

Tlumiče hluku mohou být vyrobeny se standardním válcovým pláštěm, ale je možné dodat i tlumiče čtverhranné nebo hranaté. Vše vždy vyplývá z konkrétních potřeb a dispozic. Konstrukce k upevnění tlumičů může být nesena rámem, ale i pevnými stojnami, závěsnými oky a podobně.

Seznamte se blíže s možnostmi, které moderní systémy nabízí. SAI ATIS představuje vysoce odborné komplexní služby v oblasti měření hluku, ale i návrhu a dodávky tlumičů hluku.

 
Kontaktujte nás

Související články