Vše o protihlukových stěnách

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v daném prostředí může stanovit optimální výsledek s ohledem na vaše specifické potřeby.

Kvalitní a bezpečný provoz

Hlavním účelem protihlukové zástěny je stínění hluku, který způsobuje provoz různých průmyslových nebo energetických zařízení. Pomůžete tak vytvořit a zajistit kvalitní a bezpečné pracoviště, které je v mnoha provozech dokonce legislativně vyžadováno. Rovněž omezíte vliv na okolní prostředí, který může být v popředí zájmu blízké bytové zástavby.

Nejčastější využití

Nejčastěji jsou protihlukové kryty využívány pro odhlučnění zejména transformátorů, chladících jednotek, výrobních a průmyslových linek. Svoje uplatnění však naleznou i v dalších provozech. Pro zajištění kvalitního a bezpečného provozu doporučujeme využít protihlukové stěny u obráběcích strojů – soustruhů, vrtaček, frézek, brusek i pil. Kvalitního tlumícího efektu docílíte využitím našich produktů také u tvářecích strojů, kterými jsou například lisy, ohýbačky, buchary, válcovací stolice atd.

Tvar, velikost a skladba protihlukové stěny nebo protihlukové zástěny je vždy navržena s ohledem na konkrétní hlukové, prostorové a provozní podmínky. Naše společnost vám dokáže nejen vypracovat akustickou studii nebo technické řešení, ale zároveň doporučíme a dodáme vám kompletní protihlukový systém. Vzniklou potřebu řešení odhlučnění vašeho provozu s vámi rádi zkonzultujeme a doporučíme nejjednodušší efektivní řešení.

Kontaktujte nás

Další informace > Informace

Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i...

Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v dan...

Vše o protihlukových krytech

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Pr...

Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví pře...

Vše o akustických studiích

Na  celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené mí...