Informace

Vše o měření a studiích hluku

Tlumiče hluku

Průmyslová odvětví, energetika, telekomunikace, ale i kancelářské budovy, musí dodržovat legislativou dané podmínky pro bezpečný provoz, který může ovlivnit nejen samotné výrobní zařízení ale i přináležející vedení – potrubí. Zde se míra hlučnosti ovlivní velmi snadnou montáží tlumičů hluku. Určené jsou zejména pro ventilátory, vzduchotechniku, parovody, spalinovody…apod.

Protihluková měření

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření hluku a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle míry hluku a podle jeho typu jsou pak voleny prostředky pro jeho eliminaci. Zdroje hluku je možné velmi prostě rozdělit na vnější a vnitřní.

Protihlukové kryty

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Prvním krokem ke správnému vyrovnání zátěže je kompletní akustická studie. Teprve na základě přesného měření v konkrétním prostředí vám může být sestaven plán ideálního protihlukového řešení.

Protihlukové stěny

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v daném prostředí může stanovit optimální výsledek s ohledem na vaše specifické potřeby.

Akustické studie

Na celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené míry hlučnosti a v případě negativního vlivu pak najít i vhodné řešení. Měření hluku podléhá mnoha aspektům, k vypracování odborného posudku je třeba sledovat zároveň různé faktory. Charakter provozu, používané technologie, časové rozmezí spouštění strojů, velikost budovy, vzdálenost od obytné části, nebo veřejných budov apod.

Všechny články

Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v dan...

Vše o akustických studiích

Na  celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené mí...

Vše o protihlukových krytech

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Pr...

Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví pře...

Vše o protihlukových stěnách

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v...

Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i...
Přejít nahoru

Text in FooterCompany name