Informace

Vše o měření a studiích hluku

Tlumiče hluku

Průmyslová odvětví, energetika, telekomunikace, ale i kancelářské budovy, musí dodržovat legislativou dané podmínky pro bezpečný provoz, který může ovlivnit nejen samotné výrobní zařízení ale i přináležející vedení – potrubí. Zde se míra hlučnosti ovlivní velmi snadnou montáží tlumičů hluku. Určené jsou zejména pro ventilátory, vzduchotechniku, parovody, spalinovody…apod.

Protihluková měření

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření hluku a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle míry hluku a podle jeho typu jsou pak voleny prostředky pro jeho eliminaci. Zdroje hluku je možné velmi prostě rozdělit na vnější a vnitřní.

Protihlukové kryty

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Prvním krokem ke správnému vyrovnání zátěže je kompletní akustická studie. Teprve na základě přesného měření v konkrétním prostředí vám může být sestaven plán ideálního protihlukového řešení.

Protihlukové stěny

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v daném prostředí může stanovit optimální výsledek s ohledem na vaše specifické potřeby.

Akustické studie

Na celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené míry hlučnosti a v případě negativního vlivu pak najít i vhodné řešení. Měření hluku podléhá mnoha aspektům, k vypracování odborného posudku je třeba sledovat zároveň různé faktory. Charakter provozu, používané technologie, časové rozmezí spouštění strojů, velikost budovy, vzdálenost od obytné části, nebo veřejných budov apod.