Kulisové absorpční tlumiče hluku

Měřit, a hlavně efektivně snížit úroveň hluku, je v průmyslových provozech a v mnoha prostředích s výrobními nebo strojními zařízeními naprostou nutností. Hluk přímo ovlivňuje psychickou pohodu, a působí i na zdravotní stav. Zákon chrání před důsledky nadměrného hluku a v mnoha ohledech nařizuje konkrétní opatření. Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku.

Efektivní systém pro řadu provozů

Kulisové tlumiče hluku jsou ideální zejména pro potlačení hluku, které působí ventilátory nebo proudění vzduchu v technických zařízeních. Tlumiče hluku dokáží zabránit šíření hluku v širokém pásmu včetně nízkých frekvencích.

Při instalaci nevyžadují kulisy výrazné technické ani stavební úpravy. Jejich zasazení do provozu nebo ke zdroji hluku je možné řešit speciální konstrukcí. Výhodou je možný návrh kulis jako více dílnou skládačku. Na místě se jednotlivé části kompletují a vymezí přímo určený prostor.

kulisový tlumič hluku vč. kanálu pro Denox zařízení-1

Vysoce variabilní řešení

Konstrukce je vyplněna speciální výplní, které nejen blokuje zvukovou vlnu, ale dokáže ji ve velké míře pohltit. Materiál je přitom zdravotně nezávadný a ekologicky rozložitelný. Dovoluje tedy využití i v potravinářském průmyslu nebo v místech, kde je třeba dbát na zvýšenou hygienickou nezávadnost.

Materiál často potahuje skelná tkanina nebo další odolný materiál. Ten zvyšuje ochranu kulisy proti otěru. Při stálém proudění vzduchu se výrazně snižuje stav opotřebení vnitřního povrchu a kulisa vyhoví nárokům s mimořádně dlouhou životností. Díky skelné tkanině je možné také rozšířit využití kulis i do provozů, kde vzniká vysoká teplota, podle typu návrhu je možné kulisy instalovat až do provozu s teplotou 600℃.

Lehké a dlouhodobě udržitelné tlumiče

Další výhodou je relativně nízká hmotnost používaných materiálů. Celá kulisa, tedy rám včetně speciální výplně, nezatíží původní konstrukci. V případě rozšíření provozu nebo řešení změn není problém navázat na již realizovanou část a tu prodloužit nebo dále upravit.

Tlumení hluku je řešeno pomocí rezonance a absorpce. Efektivní kombinace nabízí možnost rychle a jednoduše odbourat nadměrný hluk. S nízkou investicí zlepšíte životní i pracovní prostředí a také ochráníte citlivá zařízení.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...