Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení hluku pro zajištění kvalitního prostředí dokonce sleduje zákon, definuje přípustnou úroveň a také určuje povinnost hluk účinně snižovat.

Základem je přesná akustická studie

Vnímání hluku je subjektivní, navíc se v časovém snímku dne může výrazně proměňovat. Šíření hluku ovlivňuje nejen samotná výrobní činnost, ale také stav bezprostředního okolí včetně použitých materiálů stavby či konstrukce, ale třeba i pozice provozu vůči obytné zástavbě. Právě proto je třeba přesným měřením ohraničit limitní hodnoty. Akustická studie zahrnuje pozorování a měření od zdroje hluku a sleduje jeho šíření.

Účinné tlumiče hluku

Teprve podle takto zjištěných hodnot je pak možné navrhnout řešení. Konkrétnímu zadání zaručuje skutečně efektivní a dlouhodobě funkční výsledek. Jednotlivé úseky hlučného provozu mohou různé prostředky, a to protihlukové stěny, bariéry a další akustické izolace. Hluk mohou upravit i tlumiče výfuků a spalinovodů, realizovat je možné i odhlučnění vzduchotechniky.

Protihlukové panely a zástěny

Velkoplošné protihlukové systémy využívají kombinaci materiálů. Výhodou je, že je možné sestavit složení jednotlivých vrstev na míru, protihluková zábrana tak může působit esteticky, vnější pevné vrstvy odolávají nárokům například prašného nebo vlhkého prostředí. Současně však tato stěna skvěle pohlcuje hluk vnitřní výstelkou.

Kabiny

Velké provozy mohou efektivně využít i funkci speciálních kabin. Samostatná buňka vytvoří zázemí pro obsluhu strojů a kontrolu výrobního procesu, do kabiny mohou být instalovány ovládací prvky i výpočetní technika. Zároveň vzniká hygienicky vhodné prostředí i pro případný odpočinek.

Protihlukové systémy pro vzduchotechniku, spalinovody a výfuky

Návrh protihlukového systému může pracovat i s konceptem návleků nebo izolačních vrstev instalovaných přímo k vedené vzduchotechnice nebo odvodu spalin. Každý prostředí jednoduše vyžaduje jiný přístup a jiné materiály.

Ideální je tak obrátit se na úzce profilovanou odbornou firmu. SAI ATIS se specializuje na dodávku a montáž protihlukových stěn, kabin i krytů. Služby nabízí v rámci komplexních služeb, kdy může postupovat od vlastní odborné akustické studie, přes koncepci až po finální realizaci. Protihlukové systémy dokáže navrhnout pro jakékoliv průmyslové odvětví a zajistit může i řešení pro odstínění hluku ve venkovním prostředí.

SAI ATIS dokáže instalovat účinné protihlukové akustické systémy již v zavedeném provozu. Návrh počítá s možným vývojem a předjímá případný rozvoj provozu. Samotná instalace se snaží vždy minimálně omezit provoz a komplikovat jej pouze po dobu nezbytně nutnou. Vždy se snaží najít řešení, které sníží hladinu hluku na co nejnižší možnou úroveň.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...