Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží. Právě proto je na místě hluk pravidelně monitorovat, stanovit limitní meze a snažit se kvalitními prostředky zdroje hluku co nejvíce omezit.

Základem je akustická studie

Hluk nás doslova obklopuje a je těžké stanovit dosaženou mez nebo navrhnout optimální opatření bez speciálních měřících technik. Navíc každý jedinec vnímá jiné hluky s jinou intenzitou nebo tolerancí. Akustická studie proto pracuje hned s několika úrovněmi hodnocení. Zohledňuje nejen samotnou úroveň hluku zdroje, ale také časový snímek, kdy a jak se hluk vyvíjí, jakým směrem působí a jaké prostředí zasahuje. S podrobnou analýzou je pak možné připravit i efektivní řešení.

Kulisové absorpční tlumiče hluku a protihlukové stěny

Tato protihluková opatření jsou vhodná jako fyzický zátaras mezi zdrojem hluku a životním prostředím. Je vhodným řešením odclonění hluku přímo v provozu výrobny, ale nabízí využití i v blokování hluku v obydlené zástavbě, například od výměníku tepla, rušného silničního provozu, školního hřiště.

Jednotlivé panely nebo stěny jsou navrženy podle prostředí, do kterého se instalují a kombinují zpravidla několik typů materiálů. Vnitřní složky působí jako tlumicí vrstva, zatímco vnější plášť chrání celek proti vlhkosti, prachu, případně výkyvům teplot. Plášť také dovoluje různé estetické úpravy tak, aby tlumič hluku působil nejen jako blokáda zvuku, ale vhodně doplnil okolní prostředí.

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém je pro řadu provozů, ale i běžné výškové budovy, zásadní pro zajištění cirkulace vzduchu i rozvodu tepla. Současně však mohou být některé části vzduchovodů zdrojem hluku. Okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení i část vedení potrubí je však možné tlumit speciálními návleky nebo jinak navrženým tlumičem.

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů a turbín

Stejně tak může být mírněný dopad hluku ze spalovacích nebo dieselových motorů, plynových a parních turbín. Hnací jednotky není možné vypnout, přesto je možné kulisou nebo absorpční stěnou hluk z výfuku motorů zásadně snížit.

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů, tlumiče hluku páry

Podobná situace nastává i v další průmyslové výrobě nebo v systémech dálkového vytápění. Lidská činnost je prostě pevně spjata se zdroji hluku. Nemusíme omezovat výrobu ani provoz zařízení, přesto musíme upravit kvalitu životního prostředí.

Moderní materiály, perfektní znalost problematiky i podrobná akustická studie nám dává ideální prostředky, jak investovat do vlastního zdraví a pohody. Tiché prostředí má dobrý vliv na psychiku, podporuje aktivitu i učení. Kvalitní životní prostředí je atraktivní a vyhledávaná. Pak logicky i investice do tlumičů hluků se přímo odráží v ceně nemovitostí. Kvalitní prostředí výrazně zvyšuje i svou tržní cenu, byť je samozřejmě základním motivem investice do odhlučnění vždy péče o zdraví.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...