Protihluková opatření v průmyslu

Každá výrobní aktivita je zatížena hlukem. Provoz dílen a strojních zařízení, běh vzduchotechniky, prostor kolem výfuků, to vše působí na psychickou i fyzickou kondici zaměstnanců. Kvalitu pracovního prostředí je však možné a v konkrétních případech dokonce nutné upravit. Jaké jsou možnosti protihlukových opatření, jaké výhody nabízí a jak náročnou jsou investicí?

Kvalitní akustická studiem je prvním krokem

Základem návrhu protihlukového opatření by vždy měla být kvalitní akustická studie. Pouze na základě přesných dat je možné určit optimální řešení. Každý prostor odráží hluk jinak, každé zařízení funguje jinak, vliv na návrh řešení má časový profil šíření zvuku, ale i jeho dopad za hranice výrobního prostoru. Specifické požadavky je možné zohlednit a k samotnému řešení snížení hluku přidat i další výhody, například lepší izolaci tepla nebo lepší estetický vzhled.

Stěny, kryty, panely nebo kabiny

Průmyslová odvětví nejčastěji využívají protihlukové stěny a kryty, možné je volit i samostatné kabiny pro obsluhu. Ty kromě odclonění hluku spojují i výhody ve vytvoření zázemí, jak pro obsluhu zařízení v prostoru výrobní haly, tak pro případný odpočinek. Pokud provozem prochází vzduchotechnika anebo kouřovody, i zde se nabízí poměrně snadno realizovatelné řešení. Tyto cesty je možné tlumit návleky. Dobře fungují i obklady stěn a stropů nebo závěsné prvky či jiné efektivní tlumiče hluku.

Kulisový nerezový tlumič hluku

Efektivní řešení pro každý typ provozu

Přesně na míru je možné realizovat skutečně účinné řešení a spojit řadu výhod při jedné realizaci. Protihlukové systémy efektivně využívají kombinaci několika materiálů, dokáží účinně pohltit hluk, zabrání jeho odrazu a současně nabídnou další možnosti. S izolací hluku je možné podpořit i izolaci tepla. V některých provozech tak může nový prvek zlepšit komfort zaměstnanců a současně snížit náklady na vytápění. Povrch stěn, krytů nebo panelů může být volený v přesné odezvě na dané prostředí. Povrchy mohou velmi dobře odolat i v namáhaném prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, horkou párou nebo v kolísání teplot. Povrch je snadno udržovatelný a současně podpoří estetický vzhled celého prostoru.

Spolehlivý partner SAI ATIS

Výhodou je obrátit se na profesionální firmu. SAI ATIS nabízí kompletní služby od prvotního vypracování akustické studie, přes návrh až po dodávku a realizaci. Při instalaci protihlukového systému SAI ATIS vždy postupuje tak, aby byl provoz zasažen zcela minimálně, snaží se vyhnout nadbytečným úpravám nebo změnám. Vždy respektuje bezpečnost provozu a práce, a postupuje v souladu se schváleným projektem.

Pro každý zdroj hluku je možné najít účinné řešení a protihlukový systém nemusí blokovat časovou rezervu ani vysoké finanční rezervy. Ve výsledku se řešení projeví v kvalitním prostředí a nejen, že vám pomůže splnit zákonem dané normy, ale současně podpoří výkonost vašich zaměstnanců a jejich spokojenost.

Kontaktujte nás

Další informace > Protihluková izolace

Protihluková opatření v hlučných výrobních provozech

Hlučné výrobní provozy jsou pro mnoho zaměstnanců velkým problémem. Vysoká hladina hluku může způsobit zdravotní problémy, jako jsou například poruchy sluchu, bolesti hlavy nebo stres. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé přijímali protihluková opatření,...

Odhlučnění v průmyslu

V podstatě jakákoliv výroba nebo provoz technických zařízení mají vliv na své okolí a zvyšují úroveň hluku . Dopad hluku má pak přímý a dlouhodobý vliv na psychickou pohodu i fyzickou kondici. Moderní systémy a materiál však nabízí efektivní řešení, jak úč...

Odhlučnění provozu - tlumiče hluku, protihlukové systémy

Průmyslové nebo výrobní provozy nemohou eliminovat hluk, hluk provází rozvod vzduchotechniky a kouřovodů, běžně nás obklopuje zvenčí. Následky hluku mají bohužel jednoznačný negativní dopad na naši psychiku, výkonnost i soustředění. Pracovní i životní prost...

Protihlukové desky, panely

Dnešní doba je plná nepříjemných zvuků, které se mohou šířit z různých obytných zón, komunikací nebo také z průmyslových zón, uvnitř různých průmyslových hal apod. Některé zvuky jsou díky své vysoké hlučnosti natolik nežádoucí a škodlivé, že je potřeba jejich ...

Protihlukové stěny a zástěny

Naše společnost se specializuje na odhlučnění v podobě protihlukových stěn a protihlukových zástěn pro průmyslová a energetická zařízení. Pokud si z naší nabídky necháte zhotovit protihlukové stěny nebo zástěny, zaručujeme díky těmto produktům efek...