Služby a produkty

Akustické studie – služby v oblasti akustiky

 • zpracování akustické studie za účelem snížení hladiny hluku vč. návrhu a realizace protihlukových opatření
 • Inženýrink, dodávky a montáž v těchto oblastech:
  • akustické kryty průmyslových zařízení – turbosoustrojí, čerpadel, ventilátorů, kompresorů, dieselagregátů atd.
  • absorpční tlumiče hluku (kulisové)
  • rezonátorové tlumiče hluku
  • protihlukové stěny a zástěny průmyslových a energetických zařízení (transformátory, obráběcí stroje, tvářecí stroje atd.)
  • tlumiče hluku páry, pojistných a redukčních ventilů
  • řešení problematiky hluku vnitřních prostor – snížení doby dozvuku (pracovní hygiena)
  • tepelné izolace resp. tepelně-akustické izolace průmyslových zařízení – turbíny, ventilátory, čerpadla ap.

Nabízené služby

Přejít nahoru

Text in FooterCompany name