Akustická studie průmyslových areálů

Průmyslové areály zatěžují okolí hlukem. Na jeho úrovni se však podílí celá řada složek, od hlavní výrobní činnosti a provozu velkých strojů, až po různé dílčí zdroje, jako jsou ventilace, chladiče nebo nutná doprava. Zákon ukládá za povinnost hluk regulovat, pro účinné řešení je však nutné nejprve zajistit kvalitní akustickou studii.

Každý problém má své řešení

Hluk provází snad každou lidskou aktivitu a je poměrně logické, že výrobní nebo průmyslové procesy pak produkují hluk násobně vyšší. S hlukem se však dá poměrně účinně bojovat. Je možné clonit přímo zdroj hluku, je-li jím stroj nebo výfukové zařízení. Různé typy materiálů a jejich kombinace mohou hluk efektivně pohlcovat, možné je uzpůsobit a upravit výrobní halu, vytvořit kryty nebo zástěny pro obsluhu, možné je však navrhnout i řešení proti šíření hluku do vzdálenějšího okolí. Každý projekt však vyžaduje přesná data a ty dokáže poskytnou pouze akustická studie.

Podrobné a pečlivé měření

Akustická studie nemůže pracovat pouze s běžným měřením. To je také důležitým hlediskem, ale pro návrh protihlukového systému je třeba zaměřit se i mimo samotný zdroj hluku. Technik se musí seznámit s kompletním provozem, jednotlivými zdroji hluku, ale musí zohlednit i vývoj hluku v závislosti na čase.

Na definice zdrojů hluku a způsob šíření má vliv i materiál a konstrukce interiéru, u hodnocení je také důležité znát počet zaměstnanců, typ jejich práce a to, jakému hluku a kdy jsou vystaveni. Důležité je taká lokalizace provozu v krajině, i to, jak ovlivňuje nebo zasahuje do bytové zástavby.

Efektivní protihluková opatření jsou správnou investicí

Měřící procedura podléhá přesně určeným bodům a je prováděna na vysoce citlivých přístrojích. Školený pracovník provádí pečlivé ověření nejen cíle hluku, ale i charakteru, šíření do prostoru, četnosti. Musí ověřit možnosti různých úprav, technické parametry zařízení i místností a také zajistit fotodokumentaci. Analýza pak dokáže pracovat se všemi daty a navrhne řešení, které dokonale vyhoví, a to nejen konečným účinkem, ale i co nejjednodušším provedením a také možností snadno provádět budou úpravy.

Konečný návrh musí vyhovět investičním možnostem firmy, musí zohlednit konstrukční možnosti a změny v provozu. Vždy se snaží minimalizovat ztráty pozastavením provozu v době instalace protihlukového systému a snaží se zahrnout výrazné změny jen po schválení. Přednost má úprava výrobní a skladovacích prostor. Protihlukový systém navíc může přinést i vedlejší další pozitivní efekt. například protihlukové stěny do jisté míry podpořit i lepší tepelnou izolaci, mohou také zlepšit estetický vzhled provozu.

Konzultujte s odborníky

Kvalitní akustická studie musí dokonale vyhovět nárokům na snížení hluku, zároveň však musí respektovat i další ohledy. SAI ATIS nabízí odbornou konzultaci problematiky, dokáže realizovat akustickou studii a společně s ní vytvořit efektivní návrh řešení. V samotném projektu pak zajistí kompletní výrobu, dodávku a montáž jakéhokoliv typu protihlukového systému. Nechte si poradit od odborníků a nešetřete na nesprávných místech. Kvalitní pracovní a životní prostředí je podmínkou, která by měla být bez kompromisu splněna. Vaše firma může být hodnocena pozitivně nejen samotnou výrobní činností a vytvořením pracovních míst, ale i péčí o své zaměstnance a nulovým negativním dopadem na své okolí.

Kontaktujte nás

Další informace > Akustická studie

Proč je důležitá akustická studie?

Akustická studie je často součástí dokumentace stavebního řízení, od provozů je vyžadována jako kritérium hodnocení dopadu na životní prostředí, může mít rozhodující vliv v nařízeném odstranění nebo snížení dosahu zdroje hluku. Akustická studie však n...

Hygienické normy hluku, limity hluku na pracovišti

Hluk nás obklopuje a může působit od jemných nepříjemností, snížené míry soustředění až po vážné zdravotní problémy. Právě proto zákon přesně vymezuje bezpečnou úroveň hluku pro bytovou zástavbu i pracovní prostředí. Kdo měří úroveň hluku a jaká op...