Hygienické normy hluku, limity hluku na pracovišti

Hluk nás obklopuje a může působit od jemných nepříjemností, snížené míry soustředění až po vážné zdravotní problémy. Právě proto zákon přesně vymezuje bezpečnou úroveň hluku pro bytovou zástavbu i pracovní prostředí. Kdo měří úroveň hluku a jaká opatření je možné realizovat?

Rušivé zvuky i nebezpečný hluk

Každý vnímá hluk s jinou tolerancí. Přesto si můžeme udělat obecný obrázek o tom, jakou úroveň hluku představují běžné jevy kolem nás. Tichý hovor se pohybuje v hodnotách kolem 40 dB, hlasitý hovor už kolem 60 dB. Jedoucí vlak působí hlukem okolo 90 dB, a třeba extrémním zdroje hluku je ohňostroj s petardami až v úrovni 170 dB.

Pro práci v kanceláři je snesitelnou úrovní 65 dB, i tak mohou citlivější jedinci na konci pracovního dne s velkou úlevou vyhledat klid a ticho. Pokud bychom byli vystaveni dlouhodobě působení hluku nad 85 dB, odpočinek v klidu by zdaleka nebyl dostačující. Postupně by došlo k vážnému poškození sluchu, s trvalými následky.

Nebezpečná pracoviště

Bohužel lidskou činnost provází hluk a dotýká se zejména výrobních procesů, průmyslu nebo i zajištění rozvodu tepla a vzduchu. Ne všude je možné hluk jednoduše vypnout. Přesto existují účinné systémy – tlumiče hluku, akustické kryty, které dokáží zdroje hluku izolovat a výrazně zlepšují kvalitu prostředí, aniž by bylo nutné omezit výrobu nebo vystavit pracovníky přetížení.

Ideální je vytvořit účinnou kombinaci hned několika prostředků. Pokud není zdroj hluku stálý, ale mění se v čase, je možné omezit přítomnost osob a ušetřit je tak expozici. Důležité jsou také pomůcky osobní ochrany, jakou jsou těsnící sluchátka nebo špunty do uší. Zásadní je také vytvoření absorpčních kulis, izolačních stěn nebo těsnění. Tato řešení však vždy závisí na vypracované studii a přesné znalosti prostředí i izolačních materiálů a systémů.

Nechte si hluk změřit

Akustickou studii vždy provádí odborná firma nebo autorizovaná laboratoř. Ta dokáže nejen určit samotnou úroveň hluku, ale pracuje s časovým snímkem, ve které zachytí proměnlivé úrovně hluku i jeho vývoj. Současně dokáže navrhnout také účinná řešení, která rozvoj hluku výrazně omezí. Investice do snížení hluku je nejen povinnou položkou, ale zejména péčí o zdraví zaměstnanců. Zdravotní komplikace i psychická nepohoda ovlivní výsledky výroby i pracovní výkon. Výpadky zaměstnanců, menší ochota pracovat v zatíženém prostředí se pak mnohonásobně prodraží. A utrpí i pověst firmy. Nehledejte způsoby, jak ušetřit ne nesprávném místě. Pracovní a životní prostředí by mělo být přednostním zájmem každého výrobce. Jeho zajištění navíc nemusí být obávanou investicí.

Kontaktujte nás

Další informace > Akustická studie

Akustická studie průmyslových areálů

Průmyslové areály zatěžují okolí hlukem. Na jeho úrovni se však podílí celá řada složek, od hlavní výrobní činnosti a provozu velkých strojů, až po různé dílčí zdroje, jako jsou ventilace, chladiče nebo nutná doprava. Zákon ukládá za povinnost hluk reg...

Proč je důležitá akustická studie?

Akustická studie je často součástí dokumentace stavebního řízení, od provozů je vyžadována jako kritérium hodnocení dopadu na životní prostředí, může mít rozhodující vliv v nařízeném odstranění nebo snížení dosahu zdroje hluku. Akustická studie však n...