Návrh akustických úprav ve fázi projektování

Služby a produkty » Akustická, zvuková izolace » Návrh akustických úprav ve fázi projektování

Kvalitní akustické kryty nebo tlumiče hluku mohou výrazně snížit hladinu hluku. Řešení je možné najít i pro vysoce zatížení prostředí. Přestože je omezení hluku přínosem ke zlepšení životního a pracovního prostředí, je také vždy investicí. Jak předejít složitým konstrukcím a navýšení nákladů? Začleňte akustické úpravy už do fáze projektování.

Kvalitní životní i pracovní prostředí

Úroveň hladiny zvuku a jeho dopad do okolí je nutným a sledovaným parametrem pro velkou řadu výrobních procesů i provozovatelů činností. Zákon určuje mezní limity a upravuje i způsob úprav.

Optimální řešení tlumičů hluku je vždy ideálně vázáno na provedenou akustickou studii. Ta přesně definuje hladiny hluku, jeho šíření i kolísání v časové ose. Návrh akustických úprav pak může tato data přesně zohlednit.

I když je váš provoz teprve ve fázi návrhu a plánu, i tak je možné ze zkušeností a ověřených dat poměrně spolehlivě určit budoucí úroveň hluku a vypracovat návrh, který v pozdějším reálném prostředí dokonale vyhoví.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

SAI ATIS nabízí odborné akustické poradenství a následně i realizaci protihlukových opatření. Do projektu můžeme zasadit kvalitní sendvičové panely nebo stěny. Komponované materiály je možné uzpůsobit v rozměrech tak, aby dokonale pohltily hluk ze zdroje, a přitom na pohled nepůsobily rušivě.

Další možností, pro kterou je výhodou zařazení již v počátečních plánech projektu výstavby, jsou akustický kryty. Tyto buňky nabízí komfortní zázemí pro obsluhu, mohou být vybaveny i jako kontrolní pracoviště. Jsou ideálním doplňkem pro výrobní linky, ale i pro prostor přiléhající chladící či ventilační jednotce nebo čerpadlu. Kryty a kabiny jsou vhodně navržené včetně systému větrání, přívodu kabelů, potrubí, nebo k dopravě materiálu.

Speciální tlumiče hluku mohou být umístěny i přímo na rozvody vzduchu, par nebo výfuky velkých motorů či kouřovody. I zde je jednoznačnou výhodou moci upravit prostor, zasazení strojů i vedení všech technických částí předem. Úspora pak nespočívá pouze v rychlejším a přesnějším provedení. Není třeba hledat řešení pro napojení tlumičů hluku v omezeném prostoru nebo je tvarovat podle komplikovaných dispozic.

Bez zbytečných nákladů navíc

I relativně drobné a flexibilní úpravy mohou být zařazeny do projektu a do budoucna předjímat změny, nebo ušetřit návazné práce. SAI ATIS může nabídnout návrh komplexních protihlukových systémů, ale třeba i částečné zvukové izolace potrubí, závěsné absorpční prvky nebo obklady. Veškeré návrhy vždy vychází z přesných dat a jsou vedeny na míru konkrétnímu projektu. Samozřejmou součástí spolupráce je i kontrolní měření po realizaci navržených akustických tlumičů. SAI ATIS dokážeme najít způsob, jak ušetřit nadbytečné náklady, ale současně vytvořit bezpečné a zdravé životní i pracovní prostředí, a to nejen v běžícím provozu, ale již v počátcích plánování.