Návrh akustických úprav ve fázi projektování

Kvalitní akustické kryty nebo tlumiče hluku mohou výrazně snížit hladinu hluku. Řešení je možné najít i pro vysoce zatížení prostředí. Přestože je omezení hluku přínosem ke zlepšení životního a pracovního prostředí, je také vždy investicí. Jak předejít složitým konstrukcím a navýšení nákladů? Začleňte akustické úpravy už do fáze projektování.

Kvalitní životní i pracovní prostředí

Úroveň hladiny zvuku a jeho dopad do okolí je nutným a sledovaným parametrem pro velkou řadu výrobních procesů i provozovatelů činností. Zákon určuje mezní limity a upravuje i způsob úprav.

Optimální řešení tlumičů hluku je vždy ideálně vázáno na provedenou akustickou studii. Ta přesně definuje hladiny hluku, jeho šíření i kolísání v časové ose. Návrh akustických úprav pak může tato data přesně zohlednit.

I když je váš provoz teprve ve fázi návrhu a plánu, i tak je možné ze zkušeností a ověřených dat poměrně spolehlivě určit budoucí úroveň hluku a vypracovat návrh, který v pozdějším reálném prostředí dokonale vyhoví.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

SAI ATIS nabízí odborné akustické poradenství a následně i realizaci protihlukových opatření. Do projektu můžeme zasadit kvalitní sendvičové panely nebo stěny. Komponované materiály je možné uzpůsobit v rozměrech tak, aby dokonale pohltily hluk ze zdroje, a přitom na pohled nepůsobily rušivě.

Další možností, pro kterou je výhodou zařazení již v počátečních plánech projektu výstavby, jsou akustický kryty. Tyto buňky nabízí komfortní zázemí pro obsluhu, mohou být vybaveny i jako kontrolní pracoviště. Jsou ideálním doplňkem pro výrobní linky, ale i pro prostor přiléhající chladící či ventilační jednotce nebo čerpadlu. Kryty a kabiny jsou vhodně navržené včetně systému větrání, přívodu kabelů, potrubí, nebo k dopravě materiálu.

Speciální tlumiče hluku mohou být umístěny i přímo na rozvody vzduchu, par nebo výfuky velkých motorů či kouřovody. I zde je jednoznačnou výhodou moci upravit prostor, zasazení strojů i vedení všech technických částí předem. Úspora pak nespočívá pouze v rychlejším a přesnějším provedení. Není třeba hledat řešení pro napojení tlumičů hluku v omezeném prostoru nebo je tvarovat podle komplikovaných dispozic.

Bez zbytečných nákladů navíc

I relativně drobné a flexibilní úpravy mohou být zařazeny do projektu a do budoucna předjímat změny, nebo ušetřit návazné práce. SAI ATIS může nabídnout návrh komplexních protihlukových systémů, ale třeba i částečné zvukové izolace potrubí, závěsné absorpční prvky nebo obklady. Veškeré návrhy vždy vychází z přesných dat a jsou vedeny na míru konkrétnímu projektu. Samozřejmou součástí spolupráce je i kontrolní měření po realizaci navržených akustických tlumičů. SAI ATIS dokážeme najít způsob, jak ušetřit nadbytečné náklady, ale současně vytvořit bezpečné a zdravé životní i pracovní prostředí, a to nejen v běžícím provozu, ale již v počátcích plánování.

Kontaktujte nás

Další informace > Akustická, zvuková izolace

Aktuality

25.1.2018 V lednu 2018 byl opětovně proveden v naší společnosti SAI ATIS s.r.o. recertifikační audit dle normy ISO 9001:2016. Audit byl proveden pracovníky firmy QESCERT a naše společnost vyhověla všem požadavkům auditu a s úspěchem tedy absolvoval...

Napsali o nás

Měření hluku napoví, jestli váš provoz nepotřebuje vhodné tlumiče hluku Příliš hlučné pracoviště? Pomůžou tlumiče hluku Jak minimalizovat hluk na pracovišti? Jak lze snížit hlučnost? Tlumiče vyřeší vysokou hlučnost Jaké jsou mož...

Kontakt

  SAI ATIS s.r.o. Adresa : Železárenská 2842, 272 01 Kladno Jednatel : Ing. Roman Carraro Tel .:    +420 312 245 696 Fax :   +420 312 245 697 E-mail :     info@sai-atis.cz IČO :       274 05 443 DIČ :     CZ 274 05 443 Registr...

Informace

Vše o měření a studiích hluku Tlumiče hluku Průmyslová odvětví, energetika, telekomunikace, ale i kancelářské budovy, musí dodržovat legislativou dané podmínky pro bezpečný provoz, který může ovlivnit nejen samotné výrobní zařízení ale i přináleže...

Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i...

Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v dan...

Vše o protihlukových stěnách

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v...

Vše o protihlukových krytech

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Pr...

Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví pře...

Vše o akustických studiích

Na  celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené mí...

Služby a produkty

Akustické studie - služby v oblasti akustiky zpracování akustické studie za účelem snížení hladiny hluku vč. návrhu a realizace protihlukových opatření Inženýrink, dodávky a montáž v těchto oblastech: akustické kryty průmyslových zařízení...

Měření hluku

Hluk provází jakoukoliv lidskou činnost, do určité míry jsme schopni jej nevnímat, rušivé zvuky, náhlé rány nebo dokonce dlouhodobé zatížení velkým hlukem však může vážně narušit kvalitu života, ovlivní psychickou pohodu a může přinést i vážné zdravotní k...

Akustické kryty

Hluk nás obklopuje doslova na každém kroku, v každou denní i noční hodinu. Zvýšený provoz na silnicích, doléhající hluk ze staveb nebo technických provozů v okolí, svůj podíl na pocitu pohody si vybírá i sousedství s veřejnými místy, jako jsou školy,...

Snížení hluku v kanceláři

Open-space kanceláře jsou stále vyhledávaným typem pracovního prostoru. Interiér umožňuje vybavit kompletní team technikou, vytvořit zázemí pro komunikaci a soustředěnou práci. Bohužel velký prostor s osádkou více osob je také zatěžován větším hlu...

Akustické průmyslové panely

Spadá druh vaší výrobní či jiné činnosti mezi kategorie, které vyžadují omezení šíření zvuku? Akustické kryty , zábrany nebo panely mohou v mnohém zmírnit úroveň hluku i jeho dopady. Doslova na míru uzpůsobené řešení nevyžaduje zásadně vysokou investici an...

Akustické kryty – výhody, použití

Hluk vždy působí rušivě. Může nepříjemně podkreslovat denní činnosti, rušit soustředění v práci, kazit odpočinek. Může však také soustavně ovlivňovat i zdravotní stav. Hluk nás zasahuje z frekventované dopravy, provozu zařízení, ale i jakékoliv ...

Tlumení hluku

Hluk provází každou lidskou činnost. Vyplňuje každý náš den i noc a výrazně ovlivňuje pocit osobní pohody, fyzické i psychické zdraví. Hluk podléhá přísné regulaci a stát přesně vymezuje zdroje, které je třeba pravidelně kontrolovat a omezit. Povinovány nejso...

Tlumení hluku může pomoci snížit náklady

Každý průmyslový provoz, který je vystaven vysoké hladině hluku, by měl mít zájem, jak tlumení hluku může pomoci snížit náklady . Hluk je nejen nepříjemný pro zaměstnance a zákazníky, ale také může mít negativní dopad na zdraví, bezpečnost a ...

Právní předpisy pro tlumení hluku v průmyslu

Hluk je jedním z nejčastějších rizikových faktorů pro zdraví a bezpečnost pracovníků v průmyslu. Hluk může způsobovat nejen poškození sluchu, ale také stres, únavu, narušení spánku, snížení koncentrace a výkonnosti, zhoršení komunikace a&nbs...

Vliv tlumení hluku na pracovníky a produktivitu

V průmyslovém prostředí je hluk nevyhnutelným jevem, který může mít negativní dopad na zdraví, pohodu a produktivitu pracovníků. Hluk je definován jako nežádoucí zvuk , který narušuje komunikaci, soustředění a relaxaci. Hluk může být způsobe...

Nové trendy v tlumení hluku

Inovace a technologie pro průmyslová prostředí Tlumení hluku se stává stále důležitějším tématem v průmyslových prostředích, kde je hluk nejen nepříjemný pro pracovníky, ale také může mít negativní dopad na zdraví a produktivitu. S ...

Zdroje hluku v průmyslu

Průmysl je jedním z hlavních zdrojů hluku ve společnosti. Hluk v průmyslových provozech může mít negativní dopad na pracovníky, okolní obyvatele a životní prostředí . Některé z hlavních zdrojů hluku v průmyslu zahrnují: Stroje...

Akustická, zvuková izolace

V dnešní době se stává stále častějším problémem zvýšený hluk na místech v blízkosti silniční, železniční a jiné dopravy, v blízkosti průmyslových a výrobních objektů nebo přímo v průmyslových areálech. Proto se stává současným trendem snaha o co nejef...

Protihlukové desky, panely

Dnešní doba je plná nepříjemných zvuků, které se mohou šířit z různých obytných zón, komunikací nebo také z průmyslových zón, uvnitř různých průmyslových hal apod. Některé zvuky jsou díky své vysoké hlučnosti natolik nežádoucí a škodlivé, že je potřeba jejich ...

Akustická izolace, zvuková izolace

V dnešní době se stává stále častějším problémem zvýšený hluk na místech v blízkosti silniční, železniční a jiné dopravy, v blízkosti průmyslových a výrobních objektů nebo přímo v průmyslových areálech. Proto se stává současným trendem snaha o co nejef...

Protihlukové, akustické zástěny

Nejčastěji používaným protihlukovým systémem jsou právě akustické stěny . Důvody pro tuto volbu jsou jednoduché. Akustická stěna dokáže velmi dobře absorbovat i odclonit zdroj hluku. Zároveň nabízí možnost snadné instalace, v systému stavebnice se s...

Akustické panely

Hluk je velkou zátěží, ať už jsme mu vystaveni v přeplněné kanceláři nebo nás obtěžuje přes společnou zeď z vedlejšího bytu. Snižuje celkový pocit pohody, může ovlivnit soustředění, třeba i narušit spánek. Interiér je přitom možné poměrně snadn...

Protihluková izolace

Naše společnost se specializuje na odborné snižování hluku zejména v průmyslových oblastech, ale také všude tam, kde je odhlučnění potřeba. Základním článkem pro snížení hluku na místech, která si zvolíte, je protihluková izolace . Protihluková izolace...

Protihluková opatření v hlučných výrobních provozech

Hlučné výrobní provozy jsou pro mnoho zaměstnanců velkým problémem. Vysoká hladina hluku může způsobit zdravotní problémy, jako jsou například poruchy sluchu, bolesti hlavy nebo stres. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé přijímali protihluková opatření,...

Protihluková opatření v průmyslu

Každá výrobní aktivita je zatížena hlukem . Provoz dílen a strojních zařízení, běh vzduchotechniky, prostor kolem výfuků, to vše působí na psychickou i fyzickou kondici zaměstnanců. Kvalitu pracovního prostředí je však možné a v konkrétních přípa...

Odhlučnění v průmyslu

V podstatě jakákoliv výroba nebo provoz technických zařízení mají vliv na své okolí a zvyšují úroveň hluku . Dopad hluku má pak přímý a dlouhodobý vliv na psychickou pohodu i fyzickou kondici. Moderní systémy a materiál však nabízí efektivní řešení, jak úč...

Odhlučnění provozu - tlumiče hluku, protihlukové systémy

Průmyslové nebo výrobní provozy nemohou eliminovat hluk, hluk provází rozvod vzduchotechniky a kouřovodů, běžně nás obklopuje zvenčí. Následky hluku mají bohužel jednoznačný negativní dopad na naši psychiku, výkonnost i soustředění. Pracovní i životní prost...

Protihlukové desky, panely

Dnešní doba je plná nepříjemných zvuků, které se mohou šířit z různých obytných zón, komunikací nebo také z průmyslových zón, uvnitř různých průmyslových hal apod. Některé zvuky jsou díky své vysoké hlučnosti natolik nežádoucí a škodlivé, že je potřeba jejich ...

Protihlukové stěny a zástěny

Naše společnost se specializuje na odhlučnění v podobě protihlukových stěn a protihlukových zástěn pro průmyslová a energetická zařízení. Pokud si z naší nabídky necháte zhotovit protihlukové stěny nebo zástěny, zaručujeme díky těmto produktům efek...

Akustická studie

Současná legislativa je v mnoha ohledech neúprosná, a velké množství bodů se týká i hladiny hluku. A to především v celé řadě továren, výrobních prostorů, ale i jiných specializovaných provozů, kde zkrátka hluk vzniká A tak je nutností ho nejenom sled...

Akustická studie průmyslových areálů

Průmyslové areály zatěžují okolí hlukem. Na jeho úrovni se však podílí celá řada složek, od hlavní výrobní činnosti a provozu velkých strojů, až po různé dílčí zdroje, jako jsou ventilace, chladiče nebo nutná doprava. Zákon ukládá za povinnost hluk reg...

Proč je důležitá akustická studie?

Akustická studie je často součástí dokumentace stavebního řízení, od provozů je vyžadována jako kritérium hodnocení dopadu na životní prostředí, může mít rozhodující vliv v nařízeném odstranění nebo snížení dosahu zdroje hluku. Akustická studie však n...

Hygienické normy hluku, limity hluku na pracovišti

Hluk nás obklopuje a může působit od jemných nepříjemností, snížené míry soustředění až po vážné zdravotní problémy. Právě proto zákon přesně vymezuje bezpečnou úroveň hluku pro bytovou zástavbu i pracovní prostředí. Kdo měří úroveň hluku a jaká op...

Protihlukové kryty

Odstraňování nebo snižování hluku je naše doména. Komplex poskytovaných služeb zahrnuje mimo jiné také konzultační a poradenskou činnost v oblasti akustiky. Nabízíme vám funkční řešení a kompletní opatření ke snížení hladiny hluku. Ještě než můžeme p...

Protihlukové kryty, kabiny

Protihlukové kryty nebo kabiny jsou optimálním řešením, jak snížit hluk přímo u jeho zdroje. Nabízí okamžité zlepšení pracovního prostředí, poskytnou komfortní zázemí pro obsluhu a kontrolu strojů nebo výrobních procesů. Mohou vytvořit prostor pro odpo...

Protihlukové kryty a jejich výhody

Každá lidská činnost vytváří hluk, doprava, výroba, i běžné zajištění tepla nebo rozvodu vzduchotechniky. Do určité hladiny jsme schopni hluk vnímat pouze jako kulisu. Nastanou však situace, časové úseky nebo místa, kdy hluk přeroste toleranci, působí neko...

Tlumiče hluku

Tlumiče hluku představují velmi efektivní nástroj snížení hluku v průmyslových a výrobních prostorech. V oblasti akustiky působíme mnoho let a máme dostatečnou kvalifikaci a nabyté zkušenosti, že jsme schopni provádět odbornou poradenskou činnost v oblasti ak...

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice . Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hl...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...

Akustika

Naše společnost vám v rámci akustické studie nabízí poradenskou a konzultační činnost v oblasti akustiky a provedení veškerých souvisejících činností v této oblasti. Součástí akustické studie může být podle konkrétní zakázky měření hluku včetně vyhodno...

Řešení problematiky hluku vnitřních prostor – snížení doby dozvuku

Velké otevřené prostory odráží zvuk od stěn a tříští jej. Na pocitu nepohodlí se tak odráží nejen samotná míra hluku, ale i nepříjemné dozvuky. Špatná akustika může navíc snižovat i srozumitelnost mluveného slova nebo jej zkreslovat. Snížit celkovou hlučnost a...

Protihluková řešení, měření a tlumení hluku

Vítejte na stránkách společnosti SAI ATIS s.r.o. Naše společnost se dlouhodobě zabývá možnostmi odhlučnění a montáží akustických krytů a tlumičů hluku . Nabízíme vám služby, týkající se inženýringu, dodávek a montáže v oblasti technické akustiky a te...