Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice. Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hladiny hluku a splnit nároky pro bezpečné pracovní prostředí? Jsou nutné zásadní investice a stavební úpravy?

Kvalitní tlumiče na míru konkrétnímu provozu

Tlumiče hluku plynových turbín musí splnit přísné nároky. Materiál, který je pro tlumiče navržený musí vykazovat nejen vysoké zvukové izolační vlastnosti, ale musí také odolávat poměrně vysokým teplotám. Tlumiče hluku musí být odolné nejen vůči zahřátí, ale i proti požáru a výbuchu.

Vysoké účinnosti se tak dosahuje především výběrem optimální kombinace několika materiálů, které vzájemně posilují žádané vlastnosti. Navíc je častým požadavkem, aby tlumiče hluku nejen zlepšily pracovní podmínky a omezily zdroj hluku. Další možnou úpravou mohou izolační materiály chránit také citlivá zařízení instalovaných do turbín proti vlivům zvenčí, ať už se jedná o prolínání mechanických nečistot a prachu, změny teplot nebo vlhkost.

Každý systém je vedený jiným způsobem a vyžaduje zcela individuální přístup. Návrh krytu hluku se musí odrážet od přesné znalosti provozu, ideálně od přesné akustické studie a musí zahrnout veškeré specifikace daného provozu. Musí vyhodnotit také možnosti umístění krytu a jeho technické řešení. Jednoduché univerzální řešení není možné, přesto není třeba bát se dramatických nákladů a zásahu do provozu.

Kvalitní materiály, profesionální provedení

SAI ATIS nabízí profesionální poradenství a současně i odbornou realizaci tlumičů hluku. Může nabídnout profesionální pohled a zkušenost, navíc vždy pracuje s nejmodernějšími poznatky a materiály. Tlumiče hluku jsou navrženy přímo na míru a snaží se odrážet i perspektivu budoucích změn nebo vývoje. Tlumiče hluku jsou instalovány i do špatně dostupných prostor, dokáží najít řešení pro starší technologie i stavebně náročné projekty. Jsou vždy navrženy tak, aby nejen splnily zákonem předepsané podmínky, ale skutečně zásadním způsobem zlepšily životní a pracovní prostředí.

Tlumiče hluku jsou investicí především do kvalitního prostředí a zdraví zaměstnanců. Taková investice však nemusí znamenat zásadní problém v rozpočtu firmy. Kvalitní materiály, přesná měření a pečlivá práce zajistí dlouhodobě i ty nejpřísnější nároky. Nevyžadují složitou údržbu ani postupné opravy, tedy se dá v budoucí perspektivě odhadnout úspora oproti levnějším a méně kvalitním řešením, které dále rozpočet zbytečně navýší, navíc si vyžádají komplikované opravy a odstávky zařízení.

SAI ATIS nabízí návrhy a instalaci tlumičů hluku pro plynové turbíny, ale také tlumiče pro výfuky spalin, kouřovody nebo tlumiče potrubních systémů a vzduchotechniky. Nechte si poradit od odborníků, modernizujte provozy.

Kontaktujte nás

Další informace > Tlumiče hluku

Tlumiče hluku do výroby

Hluk provází řadu výrobních činností. S tímto faktem musí průmyslové provozy počítat, zároveň však musí přijmout efektivní opatření, aby hluk neohrožoval psychické nebo fyzické zdraví pracovníků nebo negativně nezasahoval do širšího okolí. Působení ...

Tlumiče hluku jako investice do kvalitnějšího pracovního i životního prostředí

Hluk má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivňuje pocit pohody, může vést ke snížení pozornosti, zvyšuje riziko vzniku různých neuróz. Dlouhodobé působení hluku narušuje kvalitu spánku a samozřejmě se může projevit i řadou fyzických obtíží...

Tlumiče hluku v prostředí s výfukem motorů

Spalovací motory, dieselové motory, plynové a parní turbíny jsou pro mnohé provozy základní hnací jednotkou a není možné jejich činnost omezit nebo převést. Přesto hluk z výfuku motorů , záložních zdrojů nebo kogeneračních jednotek zásadně ovliv...

Tlumiče hluku zařízení a strojů s vyšší provozní teplotou

Mezi zařízení a stroje s vysokou pracovní teplotou patří turbíny, turbokompresory , kotle , čerpadla , chladicí stroje ale také tepelné motory . Provoz těchto zařízení je často spojený s vyšší hladinou zvuku. Pro zajištění kvalitního, a hlavně b...

Tlumiče hluku spalinovodů, kouřovodů

V průmyslové výrobě, ale i v systémech dálkového vytápění, není technicky možné zcela zamezit vzniku hluku. Hluk se však projevuje se silně negativním dopadem, může omezit pocit komfortu, může také fakticky zhoršit psychický i fyzický stav. Vyhláška p...

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku

Ventilační systém má naprosto zásadní význam v zajištění cirkulace vzduchu. Je naprosto zásadní v uzavřeném prostoru bez možnosti přímého větrání nebo v místech, kde je nutné podpořit výměnu a zároveň zajistit minimální prašnost. Vzducho...

Válcové tlumiče hluku

Vzduchotechnické rozvody mohou být příčinou vysoké míry hlučnosti. Zasaženo může být nejen bezprostřední okolí zdroje ventilátoru nebo strojního vybavení, hluk může vedení přenášet do poměrné vzdálenosti a ohrozit tak nejen kvalitu pracovního, ale i ...

Kulisové absorpční tlumiče hluku

Kulisové absorpční tlumiče hluku představují v mnoha ohledech účinné řešení, dokáží pohltit zátěž a výrazně zlepší pracovní prostředí v provozech. Mohou být využity i jako opatření pro zlepšení kvality bydlení v blízkosti výrazných zdrojů hluku....

Tlumiče hluku páry

Hluk je všudy přítomný. Provází běžné lidské činnosti, ale i výrobu nebo provoz zařízení. Obklopuje nás ve zdrojích zvenčí i uvnitř a při vysokých hodnotách s sebou přináší nejen pocit diskomfortu, ale zatěžuje náš stav i zdravotně. V některých provo...

Maximální hlukové hladiny

Hluk je špatně definovatelnou veličinou. Můžeme sice změřit přesnými přístroji jeho úroveň v decibelech, můžeme vyjádřit i jeho informativní hodnotu, nicméně každý jednotlivec, bude vnímat tentýž zvuk zcela odlišným způsobem. Nicméně v zájmu ochrany živo...