Tlumiče hluku plynových turbín

Služby a produkty » Tlumiče hluku » Tlumiče hluku plynových turbín

Plynové turbíny nachází uplatnění především v energetice. Pravidelný chod, nízká výkonová hmotnost a malá nevyváženost dávají dobrý základ například pohonům generátorů. Bohužel provoz turbíny při zatížení provází i vysoká hlučnost. Jak upravit hladiny hluku a splnit nároky pro bezpečné pracovní prostředí? Jsou nutné zásadní investice a stavební úpravy?

Kvalitní tlumiče na míru konkrétnímu provozu

Tlumiče hluku plynových turbín musí splnit přísné nároky. Materiál, který je pro tlumiče navržený musí vykazovat nejen vysoké zvukové izolační vlastnosti, ale musí také odolávat poměrně vysokým teplotám. Tlumiče hluku musí být odolné nejen vůči zahřátí, ale i proti požáru a výbuchu.

Vysoké účinnosti se tak dosahuje především výběrem optimální kombinace několika materiálů, které vzájemně posilují žádané vlastnosti. Navíc je častým požadavkem, aby tlumiče hluku nejen zlepšily pracovní podmínky a omezily zdroj hluku. Další možnou úpravou mohou izolační materiály chránit také citlivá zařízení instalovaných do turbín proti vlivům zvenčí, ať už se jedná o prolínání mechanických nečistot a prachu, změny teplot nebo vlhkost.

Každý systém je vedený jiným způsobem a vyžaduje zcela individuální přístup. Návrh krytu hluku se musí odrážet od přesné znalosti provozu, ideálně od přesné akustické studie a musí zahrnout veškeré specifikace daného provozu. Musí vyhodnotit také možnosti umístění krytu a jeho technické řešení. Jednoduché univerzální řešení není možné, přesto není třeba bát se dramatických nákladů a zásahu do provozu.

Kvalitní materiály, profesionální provedení

SAI ATIS nabízí profesionální poradenství a současně i odbornou realizaci tlumičů hluku. Může nabídnout profesionální pohled a zkušenost, navíc vždy pracuje s nejmodernějšími poznatky a materiály. Tlumiče hluku jsou navrženy přímo na míru a snaží se odrážet i perspektivu budoucích změn nebo vývoje. Tlumiče hluku jsou instalovány i do špatně dostupných prostor, dokáží najít řešení pro starší technologie i stavebně náročné projekty. Jsou vždy navrženy tak, aby nejen splnily zákonem předepsané podmínky, ale skutečně zásadním způsobem zlepšily životní a pracovní prostředí.

Tlumiče hluku jsou investicí především do kvalitního prostředí a zdraví zaměstnanců. Taková investice však nemusí znamenat zásadní problém v rozpočtu firmy. Kvalitní materiály, přesná měření a pečlivá práce zajistí dlouhodobě i ty nejpřísnější nároky. Nevyžadují složitou údržbu ani postupné opravy, tedy se dá v budoucí perspektivě odhadnout úspora oproti levnějším a méně kvalitním řešením, které dále rozpočet zbytečně navýší, navíc si vyžádají komplikované opravy a odstávky zařízení.

SAI ATIS nabízí návrhy a instalaci tlumičů hluku pro plynové turbíny, ale také tlumiče pro výfuky spalin, kouřovody nebo tlumiče potrubních systémů a vzduchotechniky. Nechte si poradit od odborníků, modernizujte provozy.

Kontaktujte nás

Související články