Protihlukové stěny a zástěny

Naše společnost se specializuje na odhlučnění v podobě protihlukových stěn a protihlukových zástěn pro průmyslová a energetická zařízení. Pokud si z naší nabídky necháte zhotovit protihlukové stěny nebo zástěny, zaručujeme díky těmto produktům efektivní řešení, díky kterému docílíte snížení hluku.

Typy protihlukových stěn a zástěn

Protihlukové stěny a zástěny je možno použít jak ve venkovním prostředí, tak ve vnitřních prostorách.

Je důležité, aby bylo dosaženo co nejoptimálnějšího výsledku. Proto nabídka služeb společnosti SAI ATIS zahrnuje i předem provedenou akustickou studii, která pomůže zvolit typ protihlukové stěny nebo zástěny přesně podle vašich požadavků a kritérií. Průmyslová a energetická zařízení patří mezi vysoce hlučná prostředí. Nejvíce jsou naše protihlukové stěny využívány pro odhlučnění zejména transformátorů, chladících jednotek, výrobních linek, obráběcích strojů, tvářecích strojů atd.

Mezi obráběcí stroje, ke kterým je vhodné využít protihlukové stěny patří například soustruhy, vrtačky, frézky, brusky, pily na kov a další. Kvalitního tlumícího efektu docílíte využitím našich produktů také u tvářecích strojů, kterými jsou například lisy, ohýbačky, buchary, válcovací stolice atd. Hlavním účelem protihlukové zástěny je stínění hluku, který způsobuje provoz různých průmyslových nebo energetických zařízení. Tvar, velikost a skladba protihlukové stěny nebo protihlukové zástěny je vždy navržena s ohledem na konkrétní hlukové, prostorové a provozní podmínky. Stejně jako u ostatních služeb vám naše společnost poskytne nejen akustickou studii, ale také provede návrh a realizaci protihlukové stěny nebo protihlukové zástěny.

Kontaktujte nás

Další informace > Protihluková izolace

Protihluková opatření v hlučných výrobních provozech

Hlučné výrobní provozy jsou pro mnoho zaměstnanců velkým problémem. Vysoká hladina hluku může způsobit zdravotní problémy, jako jsou například poruchy sluchu, bolesti hlavy nebo stres. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé přijímali protihluková opatření,...

Protihluková opatření v průmyslu

Každá výrobní aktivita je zatížena hlukem . Provoz dílen a strojních zařízení, běh vzduchotechniky, prostor kolem výfuků, to vše působí na psychickou i fyzickou kondici zaměstnanců. Kvalitu pracovního prostředí je však možné a v konkrétních přípa...

Odhlučnění v průmyslu

V podstatě jakákoliv výroba nebo provoz technických zařízení mají vliv na své okolí a zvyšují úroveň hluku . Dopad hluku má pak přímý a dlouhodobý vliv na psychickou pohodu i fyzickou kondici. Moderní systémy a materiál však nabízí efektivní řešení, jak úč...

Odhlučnění provozu - tlumiče hluku, protihlukové systémy

Průmyslové nebo výrobní provozy nemohou eliminovat hluk, hluk provází rozvod vzduchotechniky a kouřovodů, běžně nás obklopuje zvenčí. Následky hluku mají bohužel jednoznačný negativní dopad na naši psychiku, výkonnost i soustředění. Pracovní i životní prost...

Protihlukové desky, panely

Dnešní doba je plná nepříjemných zvuků, které se mohou šířit z různých obytných zón, komunikací nebo také z průmyslových zón, uvnitř různých průmyslových hal apod. Některé zvuky jsou díky své vysoké hlučnosti natolik nežádoucí a škodlivé, že je potřeba jejich ...