Akustická, zvuková izolace

V dnešní době se stává stále častějším problémem zvýšený hluk na místech v blízkosti silniční, železniční a jiné dopravy, v blízkosti průmyslových a výrobních objektů nebo přímo v průmyslových areálech. Proto se stává současným trendem snaha o co nejefektivnější snížení hluku v těchto místech a všude tam, kde se s problematikou hlučnosti můžete setkat. Mezi základní pomocníky pro snížení hluku, které bude znatelné a zároveň dlouhodobé, patří zvuková izolace.

Kvalitní zvuková izolace vám zajistí, že hluk nebude pronikat ven z hlučného místa nebo naopak, že hluk nepronikne z hlučného okolí do interiéru. Správná akustika vám zlepší zvukové podmínky na vámi zvoleném místě a prostoru. Na základě měření hluku a správného vyhodnocení a posouzení akustiky na daném místě vám můžeme nejen navrhnout takové protihlukové opatření, které zajistí protihlukovou izolaci, ale zároveň jsme schopní takové opatření dodat a namontovat.

Akustika

V oblasti akustiky vám rádi poradíme a navrhneme řešení přesně podle vašich individuálních potřeb. Nejčastěji upravujeme akustiku ve výrobních závodech, průmyslových halách, dílnách, továrnách a podobných objektech, kde je největší problém s hlukem přímo při provozu takového zařízení. Podle konkrétních podmínek v daném objektu vám doporučíme některé z protihlukových opatření jako např. protihlukové kryty pro průmyslová zařízení, tlumiče hluku, protihlukové stěny a zástěny a další, díky kterým bude docíleno optimální zvukové izolace.

Abyste byli s efektem zvukové izolace spokojeni, je důležité, aby byla zvolena přesně podle podmínek a účelu konkrétního prostředí. Akustiku je potřebné řešit v provozu a zejména v pracovním prostředí, kde je důležité, aby byla zachována správná pracovní hygiena. Pro pracovní hygienu je základním prvkem zvukové izolace snížení doby dozvuku a vyřešení problémů akustiky ve vnitřních prostorech. Naše společnost pro vás vyhotoví odbornou akustickou studii společně s měřením hluku a na základě toho pro vás navrhneme systém zvukové izolace, který bude přesně odpovídat vámi vybranému prostředí a pokud budete mít zájem o kvalitní protihlukové opatření nabízíme vám na základě návrhu také jejich dodávku a montáž.

Přejít nahoru

Text in FooterCompany name