Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i pokud provádíte krátkodobé úpravy nebo realizujete stavbu.

Hluk se negativně podílí na kvalitě a bezpečí pracovního prostředí a je také určujícím kritériem v hodnocení komfortu bydlení. Míra povolené hlučnosti se řídí nejen typem výrobního zařízení, ale také umístěním v zástavbě nebo poblíž dalších budov.

Nechte si vypracovat odbornou studii

Akustická studie nepředstavuje jen povinný dokument. Reálně zhodnotí míru hlučnosti a její dopad na okolí. Odborná firma dokáže přesně posoudit možná rizika. Dobrá znalost legislativy a všech náležitých nařízení pomáhá stanovit omezení a doporučit následný postup.

Při měření hluku se hodnotí doba provozu v závislosti na režimu ve dne a v noci, dopad na pracovní prostředí, ale i zásah do okolí. V základu rozděluje zdroje hluku na vnitřní a vnější. Kotelny, parovody, strojní výrobní zařízení spadají do kategorie vnitřní. Tyto zdroje je možné poměrně snadno odclonit kulisou nebo krytem. Vnějšími zdrojem znečištění je pak provádění stavby, výstavba a využívání komunikace.

Účinné řešení pro každý provoz

Vždy záleží na řešení pracoviště. Odborný posudek může nabídnout efektivní řešení i s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj. Využije protihlukové stěny, přesně navržené kryty, pracovat může také s kombinací tepelných a akustických izolačních materiálů. Dalšími možnostmi jsou absorpční a rezonátor tlumiče nebo tlumiče hluku páry. Dodavatel vždy zohledňuje nařízené limity, ale také technické řešení a finanční náročnost. Obrátit se můžete na společnost SAI ATIS s.r.o., která nabízí zhotovení akustické studie a následné konzultační služby. Doporučí vám a případně i realizuje optimální tlumiče hluku a protihlukové systémy přímo na míru vašim potřebám.