Není váš provoz příliš hlučný?

Velké výrobní provozy, telekomunikace nebo elektrárenství jsou často zatížené vysokou mírou hluku. Jako provozovatel máte povinnost zajistit dostatečné prostředky, abyste zabránili šíření hluku přes jasně vymezené hodnoty. Určité limity musíte splnit, i pokud provádíte krátkodobé úpravy nebo realizujete stavbu.

Hluk se negativně podílí na kvalitě a bezpečí pracovního prostředí a je také určujícím kritériem v hodnocení komfortu bydlení. Míra povolené hlučnosti se řídí nejen typem výrobního zařízení, ale také umístěním v zástavbě nebo poblíž dalších budov.

Nechte si vypracovat odbornou studii

Akustická studie nepředstavuje jen povinný dokument. Reálně zhodnotí míru hlučnosti a její dopad na okolí. Odborná firma dokáže přesně posoudit možná rizika. Dobrá znalost legislativy a všech náležitých nařízení pomáhá stanovit omezení a doporučit následný postup.

Při měření hluku se hodnotí doba provozu v závislosti na režimu ve dne a v noci, dopad na pracovní prostředí, ale i zásah do okolí. V základu rozděluje zdroje hluku na vnitřní a vnější. Kotelny, parovody, strojní výrobní zařízení spadají do kategorie vnitřní. Tyto zdroje je možné poměrně snadno odclonit kulisou nebo krytem. Vnějšími zdrojem znečištění je pak provádění stavby, výstavba a využívání komunikace.

Účinné řešení pro každý provoz

Vždy záleží na řešení pracoviště. Odborný posudek může nabídnout efektivní řešení i s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj. Využije protihlukové stěny, přesně navržené kryty, pracovat může také s kombinací tepelných a akustických izolačních materiálů. Dalšími možnostmi jsou absorpční a rezonátor tlumiče nebo tlumiče hluku páry. Dodavatel vždy zohledňuje nařízené limity, ale také technické řešení a finanční náročnost. Obrátit se můžete na společnost SAI ATIS s.r.o., která nabízí zhotovení akustické studie a následné konzultační služby. Doporučí vám a případně i realizuje optimální tlumiče hluku a protihlukové systémy přímo na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Další informace > Informace

Jaké jsou možnosti odhlučnění

Průmyslová výroba nebo elektrárenská odvětví jsou často zatížená vysokou mírou hluku. Hluk má negativní dopad na pocit osobního komfortu, zásadně také ohrožuje zdraví a bezpečnost práce. Kvalitní studií je nutné analyzovat dopad provozu nejen v dan...

Vše o protihlukových stěnách

Pro omezení negativního vlivu hluku ve venkovním prostředí, ale i vnitřních prostorách, je ideálním prostředkem vybudování protihlukové stěny. Přesnou specifikaci vhodného rozsahu a míry stanoví akustická studie nebo technické řešení. Precizní série měření v...

Vše o protihlukových krytech

Průmyslová zařízení nebo provozy s obsluhou technologií jsou nejčastěji vystaveny vyšší míře hluku. Pro zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí zaměstnance i pro omezení vlivu hluku na vnější okolí je třeba tyto negativní zdroje odclonit. Pr...

Vše o protihlukových měřeních

S hlukovou zátěží se do své míry potýká každé pracoviště, obytný dům i veřejné prostranství. Zákon o ochraně veřejného zdraví přesně specifikuje místa, kde musí být odborně prováděna kontrolní měření a kde je třeba významně dbát na ochranu zdraví pře...

Vše o akustických studiích

Na  celou řadu průmyslových, výrobních i energetických odvětví se vztahuje poměrně přísná legislativa, která sleduje bezpečnost a zdravotní nezávadnost provozu. Z jejího nařízení, i pro zajištění kvalitního pracoviště, je třeba sledovat i dosažené mí...