Odhlučnění provozu – tlumiče hluku, protihlukové systémy

Průmyslové nebo výrobní provozy nemohou eliminovat hluk, hluk provází rozvod vzduchotechniky a kouřovodů, běžně nás obklopuje zvenčí. Následky hluku mají bohužel jednoznačný negativní dopad na naši psychiku, výkonnost i soustředění. Pracovní i životní prostředí je tak třeba chránit a zajistit vůči nepříznivým vlivům. Odhlučnění kombinuje speciální materiály a konstrukce a dokáže výrazně zlepšit prostředí i vysoce namáhané.

Tlumiče hluku na míru

Základem pro návrh protihlukového systému je vždy kvalitní akustická studie. Jedině ta může poskytnou přesná data o zdroji hluku, rozsahu i šíření. Specializovaná firma pak může na základě přesných dat připravit konkrétní plán doslova na míru, a to jakémukoliv provozu nebo obecně i prostředí.

Systémy pro vzduchotechniku

Podle zjištěné specifikace je možné navrhnout účinné tlumiče hluku pro vzduchotechniku. Kombinované materiály účinně utlumí hluk přímo bezprostředně u strojních zařízení, ventilátorů, kouřovodů nebo spalinovodů. Konstrukce protihlukového systému přitom bude plně respektovat bezpečný pohyb kolem strojů i případný přístup k ovládání. Je možné pracovat i se složitými a členitými díly. Materiály vyhovují vysokým nárokům na odolnost vůči mechanickému poškození, ale i vysokým teplotám a tlakům. Jsou ošetřeny i vůči zvýšené odolnosti vůči vodě nebo vodním parám.

Akustická izolace a zástěny

Další možností, která upraví rozvoj hluku, jsou zástěny. I zde se kombinují materiály tak, aby účinně pohltily hluk a zároveň působily esteticky. Důležitá je také odolnost všech částí protihlukového systému a nutnost snadné údržby. Zástěny jsou tvořeny nejčastěji sendvičovými panely s absorpční výplní. Výhodou protihlukových stěn je, že v druhém plánu přidávají i vlastnosti tepelné izolace. Jejich instalace tedy zajistí nejen kvalitní prostředí, ale i zvyšuje komfort, případně snižuje tepelné úniky.

Protihlukové systémy i pro zázemí

Protihlukové systémy najdou uplatnění i v zázemí provozu. Klidné prostředí pro odpočinek nebo soustředěné zpracování administrativy je neméně důležité. Kanceláře, jídelny, společné prostory je možné odhlučnit akustickými obklady, protihlukovými dveřmi nebo závěsy.

Zajistit kvalitní protihlukové řešení je nejen povinností danou zákonem. Provozy musí dbát na zdraví a pohodu svých zaměstnanců, ale mohou v dobrém podpořit i jméno firmy. Dejte najevo svůj zájem o kvalitní životní i pracovní prostředí. Protihlukové systémy nemusí být náročnou finanční investicí, vždy jsou však investicí do zdraví a pohodlí. SAI ATIS nabízí služby profesionální akustické studie, návrhu i realizace tlumičů hluku a protihlukových systémů pro jakýkoliv typ provozu. Rádi vás seznámíme s možnostmi i výhodami řešení navržených vám přesně na míru.

Kontaktujte nás

Další informace > Protihluková izolace

Protihluková opatření v hlučných výrobních provozech

Hlučné výrobní provozy jsou pro mnoho zaměstnanců velkým problémem. Vysoká hladina hluku může způsobit zdravotní problémy, jako jsou například poruchy sluchu, bolesti hlavy nebo stres. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé přijímali protihluková opatření,...

Protihluková opatření v průmyslu

Každá výrobní aktivita je zatížena hlukem . Provoz dílen a strojních zařízení, běh vzduchotechniky, prostor kolem výfuků, to vše působí na psychickou i fyzickou kondici zaměstnanců. Kvalitu pracovního prostředí je však možné a v konkrétních přípa...

Odhlučnění v průmyslu

V podstatě jakákoliv výroba nebo provoz technických zařízení mají vliv na své okolí a zvyšují úroveň hluku . Dopad hluku má pak přímý a dlouhodobý vliv na psychickou pohodu i fyzickou kondici. Moderní systémy a materiál však nabízí efektivní řešení, jak úč...

Protihlukové desky, panely

Dnešní doba je plná nepříjemných zvuků, které se mohou šířit z různých obytných zón, komunikací nebo také z průmyslových zón, uvnitř různých průmyslových hal apod. Některé zvuky jsou díky své vysoké hlučnosti natolik nežádoucí a škodlivé, že je potřeba jejich ...

Protihlukové stěny a zástěny

Naše společnost se specializuje na odhlučnění v podobě protihlukových stěn a protihlukových zástěn pro průmyslová a energetická zařízení. Pokud si z naší nabídky necháte zhotovit protihlukové stěny nebo zástěny, zaručujeme díky těmto produktům efek...