Akustické kryty

Hluk nás obklopuje doslova na každém kroku, v každou denní i noční hodinu. Zvýšený provoz na silnicích, doléhající hluk ze staveb nebo technických provozů v okolí, svůj podíl na pocitu pohody si vybírá i sousedství s veřejnými místy, jako jsou školy, hřiště nebo sportoviště. Samostatnou kapitolou je pracovní prostředí průmyslových výroben nebo obsluha technických zařízení. Dlouhodobá zátěž hlukem si vybere daň na zhoršeném psychickém i fyzickém stavu. Jak zhodnotit míru hluku a jak se proti hluku účinně bránit?

Akustická studie odhalí i skryté zdroje hluku

Veřejné prostory, ale také samozřejmě výrobny nebo strojovny jsou povinny vést dohled nad úrovní hluku. Základním posunem je vypracovaná odborná akustická studie. Na časovém snímku je pak možné jasně odhalit hlavní zdroje hluku, přesnou úroveň a také rozsah šíření. Akustickou studii si však mohou nechat vypracovat i soukromé domácnosti. Hluk prostupuje všechny lidské činnosti i vzájemné soužití.

Vnímání hluku je silně individuální. Také se zde uplatňují speciální mechanismy, kdy jsme obecně tolerantnější vůči různým typům hluku. Například zvuk dopadajícího deště budeme vnímat jen podprahově, zatímco hluk hudby, byť ve stejné úrovni, bude působit výrazně rušivě. Akustická studie však tento stav zhodnotí přesně a s přesnými čísly je pak možné navrhnout účinná řešení.

Kvalitní zvuková izolace

Akustická studie může objektivně vyhodnotit materiál izolace, typ akustického krytu, ale také určí směr, kterým bude hluk tlumený. Hluk může být omezený směrem ven, aby nepronikal od zdroje, například strojovny nebo rozvodu vzduchotechniky. Stejně tak může akustický kryt odstranit nadměrný hluk v přístupu zvenčí do interiéru.

akustický kryt čerpadla-2

Správné vyhodnocení a posouzení akustiky odborná firma promění v efektivní řešení. Navrhne a zajistí izolaci, dodá veškeré materiály a zajistí montáž. Vždy je nutné respektovat specifika daného prostředí. Izolační materiály musí vyhovět nejen samotným efektem v zabránění šíření hluku, ale musí působit dobře i esteticky. Obytné prostory ani veřejně přístupná místa by zvukový kryt neměl narušit vzhledem ani omezit v pohybu. Bezpečné a pevné konstrukce musí splnit řadu požadavků.

U zdrojů hluků v průmyslových provozech nebo výrobnách je výhodné pracovat s představou budoucího vývoje. Montáž zvukové izolace představuje investici do bezpečného prostředí a zvyšuje hygienickou úroveň. Zároveň by však měla dovolit relativně snadnou úpravu při pozdějším rozšíření provozu, měla by umožnit snadnou výměnu dotčeného zařízení nebo přístup k obsluze.

Využijte komplexní odborné služby

SAI ATIS nabízí odborné poradenství na míru každého provozu nebo bydlení. Na základě přesných akustických studií dokáže navrhnout řešení v souladu s obecně platnými normami i předpisy. Specifické požadavky nebo úpravy zapracují do projektu podle dohody tak, aby výsledek dokonale splnil očekávání. SAI ATIS obsáhne kompletní problematiku řešení šíření hluku od návrhu po finální instalaci. Může nabídnout letité zkušenosti v oboru realizace protihlukových krytů pro průmyslová zařízení, tlumiče hluku, protihlukové stěny a zástěny a další, díky kterým bude docíleno optimální zvukové izolace.

Kontaktujte nás

Další informace > Akustické kryty

Snížení hluku v kanceláři

Open-space kanceláře jsou stále vyhledávaným typem pracovního prostoru. Interiér umožňuje vybavit kompletní team technikou, vytvořit zázemí pro komunikaci a soustředěnou práci. Bohužel velký prostor s osádkou více osob je také zatěžován větším hlu...

Akustické průmyslové panely

Spadá druh vaší výrobní či jiné činnosti mezi kategorie, které vyžadují omezení šíření zvuku? Akustické kryty , zábrany nebo panely mohou v mnohém zmírnit úroveň hluku i jeho dopady. Doslova na míru uzpůsobené řešení nevyžaduje zásadně vysokou investici an...

Akustické kryty – výhody, použití

Hluk vždy působí rušivě. Může nepříjemně podkreslovat denní činnosti, rušit soustředění v práci, kazit odpočinek. Může však také soustavně ovlivňovat i zdravotní stav. Hluk nás zasahuje z frekventované dopravy, provozu zařízení, ale i jakékoliv ...